W I E L K A      I N W O K A C J A

Z punktu Światłości w Umyśle Boga
   Niech światło spływa na umysły ludzi.
      Niech Światło zstępuje na Ziemię.

Z punktu Miłości w Sercu Boga
   Niech miłość spływa do serc ludzi.
      Niech Chrystus powróci na Ziemię.

Z Ośrodka, gdzie znana jest Wola Boga
   Niech Zamiar wiedzie małą wolę ludzi,
      Zamiar, który znają Mistrzowie i któremu służą.

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi
   Niech się wyłoni Plan Miłości i Światła,
      Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

Niech Światło, Miłość i Moc przywrócą ten Plan na Ziemi.

OM                                 OM                                    OM