SPIS TREŚCI
1.
GRUPOWE SPOTKANIA MEDYTACYJNE W CZASIE PEŁNI KSIĘŻYCA
2.
WPROWADZENIE
3.
CELE MEDYTACJI W CZASIE PEŁNI KSIĘŻYCA
4.
MEDYTACJA GRUPOWA
5.
MEDYTACJA: SPOSÓB ŻYCIA
6.
GŁĘBSZE ASPEKTY MEDYTACJI
7.
TRZY GŁÓWNE OKRESY PEŁNI KSIĘŻYCA
8.
PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY GRUPOWEJ
9.
MEDYTACJA - SŁUŻBA PLANETARNA
10.
MEDYTACJA OKULTYSTYCZNA
11.
SZEŚCIOSTOPNIOWE ZSTĘPOWANIE BOSKIEJ MIŁOŚCI
12.
ZBLIŻENIE SIĘ DO HIERARCHII W CZASIE PEŁNI
MEDYTACJA: PRZYWRACANIE BOŻEGO PLANU NA ZIEMI
WIELKA INWOKACJA
PRZYPISY