12. ZBLIŻENIE SIĘ DO HIERARCHII W CZASIE PEŁNI

Czas pełni Księżyca jest okresem, gdy energie duchowe są wyjątkowo dostępne i ułatwiają zacieśnienie związku pomiędzy ludzkością a Hierarchią. Spływające na Ziemię energie przynoszą w każdym miesiącu specyficzne właściwości znaku Zodiaku, w jakim znajduje się aktualnie Słońce. Oddziałując na ludzkość, energie te utrwalają "boskie atrybuty" w ludzkiej świadomości. Jako aspiranci i uczniowie staramy się w tym czasie dopomagać w skierowaniu duchowego strumienia do umysłów i serc ludzi, dzięki czemu wzmacniamy ogniwa łączące królestwo ludzkie z Królestwem Boga.

Wstąpienie na ścieżkę Zbliżenia możliwe jest zarówno dla jednostek, grup, jak i dla ludzkości jako całości. Energie, z którymi się zwykle w codziennym życiu nie stykamy, mogą być dostępne, zrozumiane i wykorzystane w czasie takiego zbliżenia, pod warunkiem jednak nawiązania z nimi kontaktu zespołowego. Jednostka, grupa i ludzkość zostają przez to wzbogacone i ożywione.

___________________


Kluczowy motyw w zbliżeniu do Hierarchii w czasie pełni:

"Ten, kto zwrócony twarzą ku światłu stoi w kręgu jego promieniowania, będąc oślepiony jego blaskiem nie dostrzega spraw dotyczących świata ludzi. Kroczy on świetlistą Drogą ku Wielkiemu Ośrodkowi Przyciągania. Lecz ten, kto czuje wewnętrzny nakaz dalszego kroczenia tą drogą, a jednak kocha swych braci na mrocznej ścieżce, odwraca się od tego wspaniałego światła i rusza w inną drogę. Zwraca się w stronę ciemności, a wówczas siedem ognisk światła wewnątrz niego przekazuje to światło na zewnątrz. I oto następuje cud - na oblicza tych, którzy są w na mrocznej drodze, pada światło. Droga ich nie jest już tak ciemna. Z poza wojowników pomiędzy światłem a ciemnością - płonie światło Hierarchii."

___________________

 

MEDYTACJA: PRZYWRACANIE BOŻEGO PLANU NA ZIEMI


I. SCALENIE GRUPY. Utwierdzamy w świadomości fakt grupowego scalenia i integracji w ośrodku serca Nowej Grupy Służebników Świata, która pośredniczy między Hierarchią a ludzkością:

Z braćmi mej grupy jedność tworzę
i wszystko, co mam, ich jest.
Miłość z mej duszy na nich niech spływa.
Moc mej duszy niech ich podnosi oraz im pomaga.
Myśli mej duszy niech ich dosięgają i wspierają.

II. SKOORDYNOWANIE. Rzutujemy ścieżkę świetlistej energii ku Duchowej Hierarchii, ośrodkowi serca naszej planety, wielkiemu Aszramowi Władcy świata i ku Chrystusowi w sercu Hierarchii.

Przedłużamy tą ścieżkę światła ku Szambali, Ośrodkowi, gdzie znana jest Wola Boga.

Jako grupa utrzymujemy naszą świadomość skupioną w peryferyjnym kręgu wielkiego Aszramu, Hierarchii i jesteśmy otwarci na dostępne obecnie pozaplanetarne energie.

III. WYŻSZE INTERLUDIUM. Skupieni i oświeceni światłem Hierarchii, będącej ośrodkiem serca naszej planety, utrzymujemy umysł w kontemplacji otwarty dla pracy Hierarchii przygotowującej powrót Chrystusa zgodnie z Planem.

IV. MEDYTACJA. Rozmyślamy nad myślą przewodnią odpowiadającą aktualnemu znakowi Zodiaku.

V. KONDENSOWANIE ENERGII. Używając twórczej wyobraźni wizualizujemy energie światła, Miłości i Woli-do-Dobra przepływające przez Ziemię i zakotwiczające się w przygotowanych do tego ośrodkach fizycznych, poprzez które przejawiać się może Plan. (Spływ energii odbywa się przez sześciostopniowe zstępowanie Boskiej Miłości: od Szambali przez Hierarchię - Chrystusa - Nową Grupę Służebników Świata - ludzi dobrej woli na całym świecie - do ośrodków rozdzielających tą energię na planie fizycznym.)

VI. NIŻSZE INTERLUDIUM. Jako grupa ponownie skupiamy świadomość w obrębie peryferyjnego kręgu wielkiego Aszramu, Hierarchii i razem odmawiamy mantram:

W ośrodku Wszechmiłości trwam.
Z ośrodka tego ja, dusza, wyjdę w świat.
Z ośrodka tego ja, który slużę, będę pracować.
Niech Miłość Bożej Jaźni promieniuje jak najszerzej
- przez moje serce, poprzez moją grupę - na cały świat.

Następnie, zgodnie z naszym pojmowaniem i przyjętymi na siebie odpowiedzialnościami, wizualizujemy bezpośrednie zadania, jakie mamy do wykonania przy przygotowywaniu powrotu Chrystusa i przywracaniu Bożego Planu na Ziemi.

VII. ROZSYŁANIE ENERGII. Podczas odmawiania Wielkiej Inwokacji wizualizujemy spływ światła, Miłości i Mocy z Duchowej Hierarchii przez pięć wlotowych miejsc na Ziemi (jest to Londyn, Darjeeling, Nowy Jork, Genewa i Tokio). Spływające energie rozświetlają świadomość całej ludzkiej rodziny.

VIII. Na zakończenie wszyscy jednogłośnie wypowiadamy mantram:

W I E L K A      I N W O K A C J A

Z punktu Światłości w Umyśle Boga
   Niech światło spływa na umysły ludzi.
      Niech Światło zstępuje na Ziemię.

Z punktu Miłości w Sercu Boga
   Niech miłość spływa do serc ludzi.
      Niech Chrystus powróci na Ziemię.

Z Ośrodka, gdzie znana jest Wola Boga
   Niech Zamiar wiedzie małą wolę ludzi,
      Zamiar, który znają Mistrzowie i któremu służą.

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi
   Niech się wyłoni Plan Miłości i Światła,
      Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

Niech Światło, Miłość i Moc przywrócą ten Plan na Ziemi.

OM                                    OM                                    OM