11. SZEŚCIOSTOPNIOWE ZSTĘPOWANIE BOSKIEJ MIŁOŚCI


Energia Harmonii-poprzez-konflikt jest pod kontrolą lub wpływem energii drugiego promienia, Promienia Miłości-Mądrości 8). Jeśli chodzi o ludzkość jako całość, konflikt idei i potrzeb emocjonalnych jest dzisiaj tak zaostrzony, że w końcu doprowadzi do wypalenia samego siebie, a ludzie, aby uciec od dalszego zamętu, z ulgą i z odczuwaną od dawna tęsknotą powrócą do właściwych między sobą relacji - będzie to pierwszą wielką ludzką decyzją prowadzącą do upragnionej harmonii. Dzięki pracy ludzi dobrej woli, którzy wspomagać będą "spływ miłości Boga do serc ludzkich", postawa mas będzie wóczas wyraźnie zmierzać ku harmonii.

Obecnie doszliśmy do momentu, gdy nieuchronność powrotu Chrystusa jest precyzyjnie i zgodnie z prawem potwierdzona. Doprowadziło do tego wezwanie, którego nie może On odrzucić i którego musi usłuchać. Ten czwarty Promień Harmonii-poprzez-konflikt działa (jeżeli chodzi o proces wstępny) przez serce lub przez to, co ezoterycy nazywają ośrodkiem serca. Jest to punkt ogniskujący przepływ energii miłości. Gdy Chrystus ustanowi ośrodek Swojej działalności na Ziemi, będzie on jakby małym centrum serca, poprzez który z Hierarchii może nieustannie spływać energia miłości. Harmonia (wytworzona przez Zasadę Konfliktu) spowoduje skoordynowanie, dzięki któremu wypływająca z Serca Boga miłość trafi do serc ludzkich, a więc Hierarchia (która jest ośrodkiem serca lub miejscem, gdzie miłość tryumfuje na naszej planecie) zostanie połączona z ludzkością. Z kolei Nowa Grupa Służebników Świata (wprowadzająca w życie Miłość Boga i oświecona przez Umysł Boga) zostanie połączona z ludźmi dobrej woli we wszystkich krajach, a ich zadaniem jest uczynienie serc ludzkich wrażliwymi i nastawionymi na odbiór Miłości Boga, inaczej mówiąc, otwartymi na świadomość Chrystusową.

Skoordynowanie to obecnie się tworzy, powstanie ono automatycznie, gdy będzie ogólnie uznana skuteczność działania Zasady Konfliktu w umożliwianiu osiągnięcia wyzwolenia. A więc serca ludzi, serce planety, czyli Hierarchia i serce Hierarchii, czyli Chrystus, są wzajemnie w pozytywnym kontakcie. Gdy kanał ten zostanie otwarty i będzie działał bez zakłóceń, wówczas powróci Chrystus. Nic nie może wstrzymać Jego pojawienia się i według prawa nie może On uchylić się od tego.

Zatem Pan Miłości, w odpowiedzi na błagalny płacz ludzkości wywołany przez Zasadę Konfliktu, musi "podążyć znów do wysokiego miejsca samopoświęcenia i otwarcie wędrować z ludźmi po Ziemi". Jego serce, uosabiające Miłość Bożą, przyciągane jest od serca naszej planety (Hierarchii) ku sercom ludzi i ścieżka Jego powrotu ku służeniu Ziemi czeka gotowa i wolna od przeszkód. Ponownie, zgodnie z prawem, rodzi się głęboki optymizm, który może być we właściwy sposób rozwijany.

Ośrodek serca ludzkości utworzony jest (mówiąc symbolicznie) przez całościową sumę serc wszystkich ludzi dobrej woli (należących lub nie należących do różnych wyznań i niezależnie od ich poglądów politycznych), którzy służą swym bliźnim wspierając działania na rzecz powszechnego dobra, pracując nad ustanowieniem właściwych stosunków międzyludzkich i konsekwentnie odrzucając separatyzm w ludzkim sposobie myślenia przez otwarcie się na naturę Bożej Miłości. Wprowadzenie w życie tego wielkiego skoordynowania jest gwarancją powszechnie oczekiwanego powrotu Chrystusa. Gdy wymogi tej wspólnej pracy zostaną spełnione, powstanie czysty kanał lub droga powrotu lub ścieżka światła czy magnetycznej mocy pomiędzy:

1. Centrum, gdzie znana jest Wola Boga. Jest to Szambala, skąd wywodzi się wola-do-dobra, będąca istotą miłości;

2. Hierarchią, która jest ośrodkiem serca naszej planety;

3. Chrystusem, samym sercem miłości w obrębie Hierarchii;

4. Wtajemniczonymi, uczniami i aspirantami, którzy tworzą Nową Grupę Służebników Świata i poszukują sposobów na wyrażenie miłości i światła, tak potrzebnych obecnie na świecie;

5. Sercami ludzi dobrej woli we wszystkich krajach, którzy odpowiadają na miłość taką, jaka może wyrażać się poprzez właściwe stosunki międzyludzkie;

6. Punktem ogniskującym spływ energii, poprzez który Pan Miłości będzie działał na Ziemi.

Jeśli będziecie analizować to sześciostopniowe zstępowanie Boskiej Miłości od najwyższego przejawu Boskości w dół, aż do jej ukazania się poprzez punkt ogniskujący w otaczającym nas świecie, stanie się dla was widoczne, że wytworzona została bardzo określona "struktura nadejścia" i że skonstruowana została "ścieżka Powrotu", która przywiedzie pomiędzy nas długo oczekiwanego Chrystusa. Obecnie nic nie jest w stanie zatrzymać jego powrotu, potwierdzenie tej struktury rozwoju może być dostrzeżone wszędzie.

(A Treatise on the Seven Rays, vol. V, str. 618-620)

 


8) op.cit., str.183: Każdy promień jest ucieleśnieniem wielkiej kosmicznej Istności. Siedem promieni można podzielić na trzy promienie aspektu i cztery promienie atrybutu, czyli cechy, w sposób następujący:

Promienie aspektu:
1. Promień Woli, czyli Mocy
2. Promień Miłości-Mądrości
3. Promień Aktywności

Promienie atrybutu:
4. Promień Harmonii, Piękna, Sztuki i Zjednoczenia
5. Promień Wiedzy konkretnej, czyli Nauki
6. Promień Idealizmu, czyli żarliwości
7. Promień Magii Ceremonialnej, czyli Prawa

Określenia te są jednymi z wielu i ucieleśniają różne aspekty siły, dzięki którym Logos się przejawia.
» powrót