Przypisy
(Wszystkie przypisy zostały dodane przez tłumacza)

l) patrz Alice A. Bailey, Wtajemniczenia ludzkie słoneczne, Editions Lucis, Genewa 1977, Glosariusz, str. 177:
Antakarana - ścieżka lub pomost pomiędzy wyższym a niższym rozumem. Służy jako środek łączności pomiędzy tymi dwoma. Sam aspirant zbudować ją winien z materii mentalnej.

2) op. cit., str. 182: Piąta zasada (pryncypium) - jest to zasada umysłu, zdolność człowieka odróżniająca go od zwierzęcia i właściwość inteligentnego myślenia.

3) op. cit., str. 182: Nirmanakaje - Istoty doskonałe, które wyrzekłszy się Nirwany, wybrały życie samopoświęcenia i stały się członkami niewidzialnych zastępów, chroniących ludzkość w obrębie jej karmicznych ograniczeń.

4) op. cit., str.. 180: Kumarowie Siedem najwyższych samoświadomych Istności systemu słonecznego. Są ogólną sumą inteligencji oraz mądrości. W naszym schemacie planetarnym na czele ewolucji stoi Sanat Kumara, któremu podlega sześciu innych Kumarów, trzech egzoterycznych i trzech ezoterycznych. Stanowią Oni punkty ogniskowe rozdzielania się Kumarów Słonecznych.


5) op. cit., str. 182: Nieprzekraczalny krąg - Jest to zewnętrzny obwód przejawianego systemu słonecznego, peryferium wpływu słońca w rozumieniu zarówno egzoterycznym jak i ezoterycznym. Jest to granica działania siły centralnego życia.

6) Diagram ten, przytoczony według Discipleship in the New Age, vol. II, s. 214, mimo swego uproszczenia, może służyć jako wyjaśnienie skomplikowanego układu zależności pomiędzy głównymi centrami związanymi z naszą planetą.7) mówiąc ściślej, w znakach tych przebywa Słońce, Księżyc natomiast znajduje się każdorazowo w znaku będącym w opozycji do wymienionego.


8) op.cit., str.183: Każdy promień jest ucieleśnieniem wielkiej kosmicznej Istności. Siedem promieni można podzielić na trzy promienie aspektu i cztery promienie atrybutu, czyli cechy, w sposób następujący:

Promienie aspektu:
1. Promień Woli, czyli potęgi
2. Promień Miłości-Mądrości
3. Promień Aktywności

Promienie atrybutu:
4. Promień Harmonii, Piękna, Sztuki i Zjednoczenia
5. Promień Wiedzy konkretnej, czyli Nauki
6. Promień Idealizmu, czyli żarliwości
7. Promień Magii Ceremonialnej, czyli Prawa

Określenia te są jednymi z wielu i ucieleśniają różne aspekty siły, dzięki którym Logos się przejawia.