MEDYTACJA: PRZYWRACANIE BOŻEGO PLANU NA ZIEMI


I. SCALENIE GRUPY. Utwierdzamy w świadomości fakt grupowego scalenia i integracji w ośrodku serca Nowej Grupy Służebników Świata, która pośredniczy między Hierarchią a ludzkością:

Z braćmi mej grupy jedność tworzę
i wszystko, co mam, ich jest.
Miłość z mej duszy na nich niech spływa.
Moc mej duszy niech ich podnosi oraz im pomaga.
Myśli mej duszy niech ich dosięgają i wspierają.

II. SKOORDYNOWANIE. Rzutujemy ścieżkę świetlistej energii ku Duchowej Hierarchii, ośrodkowi serca naszej planety, wielkiemu Aszramowi Władcy świata i ku Chrystusowi w sercu Hierarchii.

Przedłużamy tą ścieżkę światła ku Szambali, Ośrodkowi, gdzie znana jest Wola Boga.

Jako grupa utrzymujemy naszą świadomość skupioną w peryferyjnym kręgu wielkiego Aszramu, Hierarchii i jesteśmy otwarci na dostępne obecnie pozaplanetarne energie.

III. WYŻSZE INTERLUDIUM. Skupieni i oświeceni światłem Hierarchii, będącej ośrodkiem serca naszej planety, utrzymujemy umysł w kontemplacji otwarty dla pracy Hierarchii przygotowującej powrót Chrystusa zgodnie z Planem.

IV. MEDYTACJA. Rozmyślamy nad myślą przewodnią odpowiadającą aktualnemu znakowi Zodiaku.

V. KONDENSOWANIE ENERGII. Używając twórczej wyobraĄni wizualizujemy energie światła, Miłości i Woli-do-Dobra przepływające przez Ziemię i zakotwiczające się w przygotowanych do tego ośrodkach fizycznych, poprzez które przejawiać się może Plan. (Spływ energii odbywa się przez sześciostopniowe zstępowanie Boskiej Miłości: od Szambali przez Hierarchię - Chrystusa - Nową Grupę Służebników świata - ludzi dobrej woli na całym świecie - do ośrodków rozdzielających tą energię na planie fizycznym.)

VI. NIŻSZE INTERLUDIUM. Jako grupa ponownie skupiamy świadomość w obrębie peryferyjnego kręgu wielkiego Aszramu, Hierarchii i razem odmawiamy mantram:

W ośrodku Wszechmiłości trwam.
Z ośrodka tego ja, dusza, wyjdę w świat.
Z ośrodka tego ja, który slużę, będę pracować.
Niech Miłość Bożej Jaźni promieniuje jak najszerzej
- przez moje serce, poprzez moją grupę - na cały świat.

Następnie, zgodnie z naszym pojmowaniem i przyjętymi na siebie odpowiedzialnościami, wizualizujemy bezpośrednie zadania, jakie mamy do wykonania przy przygotowywaniu powrotu Chrystusa i przywracaniu Bożego Planu na Ziemi.

VII. ROZSYŁANIE ENERGII. Podczas odmawiania Wielkiej Inwokacji wizualizujemy spływ światła, Miłości i Mocy z Duchowej Hierarchii przez pięć wlotowych miejsc na Ziemi (jest to Londyn, Darjeeling, Nowy Jork, Genewa i Tokio). Spływające energie rozświetlają świadomość całej ludzkiej rodziny.