Filozofia ezoteryczna
Redaktor: Administrator   
12.12.2008.

Alice Bailey

Djwhal Khul

Filozofia ezoteryczna

Dzieło w 24 tomach


Wydawnictwo The Lucis Press

Genewa

 

 

Książki Alice Bailey i Djwhal Khul’a:


Wtajemniczenia ludzkie i słoneczne

Każde wtajemniczenie jest rozszerzeniem świadomości prowadzącym do objawienia i oświecenia. Jest to doświadczenie wspólne dla wszystkich form życia, od najmniejszej do największej. Książka ta przedstawia zarys interakcji istniejących pomiędzy królestwem mineralnym, roślinnym i zwierzęcym, a także wytłumaczenie pracy Hierarchii. Objaśnia też czternaście reguł, które neofita powinien opanować, aby stać się aspirantem stojącym u Bramy Wtajemniczenia.

 

Listy o medytacji okultystycznej

Przedstawiona w tej książce technika medytacji ma na celu ścisłe związanie duszy z osobowością w taki sposób, aby dusza mogła przejawić swe życie poprzez działanie osobowości. Ale medytacja, wprowadzając pracę z energiami, które są nieosobowe i ogniste, wiąże się z niebezpieczeństwami, które należy rozpoznać, aby ich unikać. Książka ta ukazuje fundamentalne fakty, które odkrywają istotny cel medytacji – służenie dla dobra całej naszej planety.

 

Traktat o Ogniu Kosmicznym

Książka ta przedstawia ukrytą strukturę ezoterycznego nauczania przeznaczonego na obecne czasy oraz tłumaczy wielkie kosmiczne procesy, które wyrażają się we wszystkich formach życia – od uniwersum do atomu. Główną część książki stanowią szczegółowe wyjaśnienia na temat Ognia Słonecznego, Ognia Umysłu, ponieważ jest on najważniejszą energią, jaka ma być poznana i opanowana w czasie istnienia drugiego systemu słonecznego. Przedstawiony został także zwięzły zarys kosmologii, filozofii i psychologii, który może służyć jako podręcznik i zbiór podstawowych informacji.

 

Traktat o białej magii

Ta praca przedstawia piętnaście reguł magii pomocnych dla duszy, która jako biały mag, zaczyna przejawiać swe wrodzone moce i stara się uzyskać kontrolę nad osobowością. Człowiek jest zasadniczo istotą boską, a dusza jest środkiem, dzięki któremu ludzkość rozwija świadomość swej boskości, zbawia gęstą materię i uwalnia czysty płomień ducha z ograniczeń formy. Dzieje się to w taki sposób, w jaki ludzkość rozwija świadomość wrodzonej boskości, a gęsta materia przemienia się i czysty płomień ducha zostaje uwolniony z ograniczeń formy.

 

Uczniostwo w Nowej Epoce (tom I i II)

Te dwa tomy zawierają tekst serii instrukcji danych indywidualnie i kolektywnie przez Mistrza Mądrości grupie uczniów na przestrzeni piętnastu lat. Znaleźć można również wskazówki dotyczące medytacji, inicjacji i sześciu etapów uczniostwa. Za każdym razem akcent jest położony na pracę grupy, połączenie grupy i świadomości grupy, biorąc pod uwagę, że trening do inicjacji nie jest już dawany każdemu uczniowi indywidualnie, ale grupom uczniów.

 

Problemy ludzkości

Ta praca przedstawia fundamentalne problemy ludzkości. Czytelnik może w ten sposób przedstawić sobie relacje istniejące między potencjałem duchowym będącym do dyspozycji i manifestacją zewnętrzną działalności ludzkiej oraz środków, które mogą być wprowadzone do dzieła, aby rozwiązać trudności aktualne.

 

Powrót Chrystusa

W świecie dzisiejszym liczni są ci, co przeczuwają i czekają na powrót Chrystusa, ponieważ należy on do całej ludzkości, niezależnie od religii, dogmatów lub innych doktryn. Powrót Chrystusa jest również prezentowany w tym dziele jako wydarzenie bliskie bezpośrednio wpisujące się logicznie w kontynuację rewelacji boskiej. Oczekuje się Chrystusa jako wzoru i instruktora, poprzez którego będą ustalone pierwiastki mające być wyznacznikiem przy wypracowywaniu nowych instytucji materialnych i duchowych w świecie zjednoczonym przez wspólne działanie.

 

Przeznaczenie narodów

Naród jest istotą duchową poddaną, jak każda istota ludzka, napływom energii słonecznych I kosmicznych, które wpływają na świadomość narodową. Ta książka tłumaczy, jak każdy naród rozwijając swój własny potencjał, wnosi swój wkład do ewolucji uniwersalnej.

 

Ułuda, problem światowy

Ułuda świata ukazuje się jako suma ignorancji, obaw i zachłanności ludzkich, produkt negatywnego ogniskowania emocjonalnego. Jest jednak możliwe, aby go rozproszyć apelując do jasnej i jednoczącej myśli tych, w których dusza lub pierwiastek Chrystusowy został obudzony.

 

Telepatia i ciało eteryczne

Ludzkość jest w rzeczywistości Jednością. Dowodem tego jest jednolita struktura eteryczna, która jednoczy wszystkie formy życia należące do systemu słonecznego. Ta książka naucza, czym jest telepatia duchowa i wyjaśnia, jak mogą być używane różne strumienie energii do formowania kanału „skierowanego do góry” i do tych, którzy są zjednoczeni na płaszczyznach wewnętrznych.

 

Eksternalizacja Hierarchii

Ta książka opisuje współzależność istniejącą między Ludzkością, Hierarchią i Szambalą i przedstawia zatem ogólny obraz świata z punktu widzenia Hierarchii. Omawia siły działające w rozwoju ludzkości na płaszczyźnie ewolucyjnej. Dostarcza również wyjaśnienia procesu uzewnętrzniania niektórych aszramów Hierarchii.

 

Traktat o Siedmiu Promieniach

/w pięciu tomach/

Pod ogólnym tytułem „Traktat o Siedmiu Promieniach” zgrupowanych jest pięć tomów, które mówią o istnieniu, naturze i jakości siedmiu podstawowych prądów energii nazywanych energiami promieni, obecnych w naszym systemie słonecznym i w każdej formie życia rozwijającej się wewnątrz tej przestrzeni, włączając naszą planetę.

 

Psychologia Ezoteryczna (tom I)

Psychologia ezoteryczna traktuje człowieka jako duszę, której instrumentem jest osobowość. Ta osobowość złożona jest z ciała mentalnego, emocjonalnego i fizyczno-eterycznego. Fundamentalnie proces ewolucji jest ukierunkowany przez energie rozprzestrzeniane przez siedem promieni. Książka ta prezentuje strukturę tych promieni za pośrednictwem symboliki „siedmiu Konstruktorów Kreatorów”.

 

Psychologia Ezoteryczna (tom II)

Na drodze, która prowadzi od Jedności do Wielości, aby powrócić w końcu do Jedności, ludzkość staje się wzbogacona duchowo dzięki doświadczeniu formy, którą sama tworzy,  może integrować każde doświadczenie przeżyte w Życiu w jak najszerszym sensie. Drugi tom zajmuje się w sposób bardziej dokładny charakterystykami promieni, które przewodzą życiu, świadomości i zewnętrznemu aspektowi człowieka. Ta książka przedstawia także spojrzenie na sytuację światową pod kątem ezoterycznym.

 

Astrologia ezoteryczna (tom III)

Astrologia ezoteryczna jest nauką o relacjach istniejących pomiędzy różnymi energiami i siłami dominującymi, które wpływają na cały wszechświat wraz z tym, co on w sobie zawiera. Odwieczna Mądrość uczy, że wszechświat jest istotą żyjącą. Właśnie życie tej istoty jest badane przez astrologię ezoteryczną, tak jak siły i energie, impulsy i rytmy, cykle i kolejne epoki.

 

Uzdrawianie Ezoteryczne (tom IV)

Uzdrawianie jest nauką ścisłą opartą na pewnej liczbie wstępnych założeń, a między innymi na wiedzy o budowie istoty ludzkiej, różnych ciał, które wchodzą w jej skład, od najzwyklejszego aż do najsubtelniejszego, o różnych energiach, które działają w nim, a zwłaszcza o psychologii i astrologii duszy. Książka ta przedstawia reguły i prawa uzdrawiania, opisując wszystkie techniki uzdrawiania właściwe dla siedmiu promieni. Omawia miedzy innymi podstawowe przyczyny chorób. Daje nam w końcu prawdziwe spojrzenie na naturę śmierci.

 

Promienie i Wtajemniczenia (tom V)

Droga, która prowadzi do świętości wewnętrznej, prowadzi przez służbę skierowaną na zewnątrz. W epoce Wodnika służba i odpowiedzialność grupy otwierają nowe perspektywy. Książka ta jest adresowana przede wszystkim do uczniów, w miarę jak przepracowują oni czternaście reguł inicjacji grup, a jedna jej część jest całkowicie poświęcona dziewięciu wtajemniczeniom. Dzieło to może zainteresować również inne osoby, ponieważ pozwala dokonać pewnych porównań i oraz uświadomić pewne procesy i nowe perspektywy, które się przed nami otwierają.

 

Świadomość Atomu*

To dzieło zajmuje się związkiem między materią i świadomością. Ewolucja wywiera ciągły wpływ na substancję atomową wszystkich istniejących form. Atom jest repliką zminiaturyzowaną, ale kompletną struktury wspólnej wszystkim formom życia.

 

Dusza i Jej Mechanizm*

Dusza funkcjonuje za pośrednictwem mechanizmu potrójnej osobowości stymulując trzy światy ewolucji ludzkiej, to znaczy trzy poziomy świadomości, które są reprezentowane przez plan mentalny, emocjonalny i fizyczno-eteryczny. Książka ta pokazuje również w sposób bardzo wyrazisty, jak dusza i wehikuły osobowości są współzależne i funkcjonują razem jako jedna całość.

 

Od Intelektu do Intuicji*

Intelekt jest częścią składową, racjonalną i analityczną rozumu, który gra rolę katalizatora przy budzeniu intuicji. Ale rozdział między intelektem i intuicją nie może był zapełniony inaczej niż przez świadomą praktykę medytacji. Ponadto opisuje się często medytację jako myśl serca. Kiedy serce się rozpuszcza w myśli potrójnej, budzi się zmysł intuicji.

 

Od Betlejem do Kalwarii

Czytać tę książkę to iść śladami Mistrza Jezusa na drodze, która go prowadziła od Betlejem do kalwarii. Jego pięć wielkich przeżyć (Narodziny, Chrzest, Transfiguracja, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie) są odbiciem drogi, którą cała ludzkość musi kiedyś przejść. Książka jest inspiracją, aby przygotować się w pełni świadomie do naszej własnej podróży, która począwszy od narodzin duchowych zmierza do uwolnienia i zmartwychwstania.

 

Światło Duszy

(Yoga Sutry Patanjalego)

To dzieło jest komentarzem do Yoga Sutr Patanjalego, który jest uważany za założyciela Szkoły Radża-Yogi. Sutry posiadają siłę i ponadczasowość, co dowodzi, iż są one wyrażeniem podstawowych prawd egzystencji ludzkiej. Praktyka Radża-Yogi prowadzi do zobaczenia w myśli instrumentu Duszy pozwalającego dostąpić wtajemniczenia.

 

Niedokończona autobiografia*

Na prośbę jednego ze swoich przyjaciół Alice A.Bailey  zaczęła pisać swą autobiografię. Udało mu się ją przekonać, że odda w ten sposób prawdziwą przysługę ludzkości. „Warto zastanowić się nad drogą rozwoju tej kobiety chrześcijańskiej, która po żarliwej walce aby obronić źródło Wiary żyjącej, stała się jednym z mistrzów myślenia nauki ezoterycznej”. Niespodziewany zgon Alice Bailey w grudniu 1949 roku spowodował, że autobiografia ta została niedokończona.

 

*Książki, które Alice Bailey napisała sama

 

 


Wybrane fragmenty z wielu książek:

(w jez. angielskim)

 

Wybór tekstów na temat seksualności

Pomyślcie o tym

Śmierć, Wielka Przygoda

 

Inne wydawnictwa The Lucis Press:

 

Duch Wolnomularstwa – Foster Bailey

Prace Herkulesa – Alice Bailey

 

Wydawca:     Association Lucis Trust

1, rue de Varembé, 3e

Case Postale 31

CH 1211 Genève 20

Szwajcaria

 

Wszystkie te pozycje są dostępne w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

 

Dzięki pracy społecznej członków Polskich Trójkątów Światła do niedawna ukazywał się regularnie biuletyn „Trójkąty” oraz zostały wydane nowe pozycje w języku polskim: broszura „Medytacja w czasie pełni Księżyca”, „Święto Wesaku”, „Symbol Nowej Ery”, „Witaj w Nowej Erze”, „Co to takiego ta Nowa Era”. W przygotowaniu wiele dalszych tłumaczeń oraz wydanie około czterystustronicowej książki Alice Bailey „Listy o medytacji okultystycznej”.

Istnieje również biblioteka Polskich Trójkątów Światła, która ostatnio wzbogaciła się o pozycje ofiarowane przez Lucis Trust z Nowego Jorku, po wycofaniu ich z tamtejszej wypożyczalni. Zostały nam również przekazane cenne dzieła należące uprzednio do pana B. i pani K. Większość książek jest w języku angielskim, wśród nich oczywiście komplet dzieł A. Bailey i Mistrza D.K. Prowadzimy także wysyłkowy system wypożyczeń (za zwrotem kosztów wysyłki).

 

 

Polskie Trójkąty Światła

 

Ul. Meander 18 m 8

02-791 Warszawa

tel. 022-648 68 57

e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

 

Zmieniony ( 20.09.2010. )