Biuletyn 140 Czerwiec 2002 WARTOŚCI UNIWERSALNE
Redaktor: Administrator   
04.01.2009.

WARTOŚCI UNIWERSALNE

Los wszystkich ludzi i narodów jest uwarunkowany przez wartości, które rządzą ich decyzjami.

Wszyscy, którzy pilnie przypatrują się ludzkiej naturze, zdają sobie sprawę z ekspansji świadomości, jaka się obecnie odbywa. Wąskie i ograniczone horyzonty umysłowe otwierają się na szersze perspektywy i większą tolerancję. Ten rozwijający się mysłowy proces umożliwia nowe i konstruktywne sposoby kontaktowania się i odnoszenia się do życia na poziomie duchowym, międzyludzkim i zjawiskowym.

Wyższe wartości duchowe, które są dla wszystkich wspólne i możliwe do powszechnego zastosowania, zaczynają kształtować przyszły porządek świata, który przekroczy wszelkie religijne, polityczne i rasowe podziały. Na całym świecie ludzie dobrej woli wyrażają te wartości w swoim życiu i troszczą się o zapewnienie dobrych warunków dla wszystkich istot na naszej planecie.

Ich dobra wola w działaniu, w tym probierzu jakim jest codzienne życie, brzmi stale narastającą duchową nutą i jest zaczątkiem przyszłego biegu światowych wydarzeń.

Bariery, które w przeszłości dzieliły, znikają, ukazując jedną ludzkość, a ułatwienia w podróżowaniu i postęp w przekazywaniu informacji otwierają możliwości porozumiewania się, jakich nigdy dotąd nie było. "Cierpienie i ekstaza" jest powszechnie dzielonym doświadczeniem, gdyż wszystkie ważne wydarzenia są natychmiast przekazywane przez międzynarodowe sieci komunikacyjne. Z tych wspólnych doświadczeń wyłaniają się wartości etyczne i duchowe umożliwiające ludziom konstruktywne współdziałanie z wyższymi i niższymi królestwami przyrody.

W procesie długiej ewolucji uznawane wartości stawały się coraz bardziej subtelne i lepiej odzwierciedlające boskość. Akceptowane w przeszłości standardy, kodeksy postępowania czy postawy serca i umysłu tracą obecnie swą aktualność. Świat, a szczególnie ludzie dobrej woli, potrzebują teraz wartości, które oparte są na idei wielkiej społeczności narodów połączonych dążeniem do wspólnego dobra.

To wzrastające poczucie jedności rodziny ludzkiej jest wyraźną cechą nadchodzącej epoki Wodnika, okresu, który będzie trwał przez najbliższe 2500 lat. Jak dotąd wartości te są jedynie ideami w zarodku, lecz stale rozwijają się w umysłach duchowych przywódców i wyrażają się jako właściwe stosunki międzyludzkie wprowadzane przez ludzi dobrej woli. Zapewne szybciej niż to sobie wyobrażamy te uniwersalne wartości duchowe zaczną odgrywać coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu opinii publicznej.

Duchowe promieniowanie sieci Trójkątów pomaga odkrywać i zakotwiczać kulturę duszy, czyli właściwe wartości potrzebne by żyć w cywilizowanym społeczeństwie. Śieć Trójkątów jest tak szczególnie ulokowana, że działa jako pośrednik między podprogowymi, archetypowymi poziomami a gęstszym światem zewnętrznym i może wywierać wpływ na ludzkie umysły z poziomu wyższych rzeczywistości. W rezultacie ostateczne przeznaczenie wszystkich ludzi i narodów będzie wyznaczone przez wartości, które rządzą ich decyzjami.

NAUCZYCIEL ŚWIATA

Za zewnętrznym chaosem i zamieszaniem w świecie odbywa się definitywny zwrot w ludzkiej świadomości. Dawne myślenie w kategoriach separatystycznych zaczyna ustępować miejsca duchowi wspólnoty, tolerancji i zrozumienia. A jednak, pomimo całej tej konstruktywnej pracy, jaka toczy się na świecie, duchowi nauczyciele mają świadomość, że jedynie pojawienie się Nauczyciela świata wskaże ludzkości właściwy kierunek duchowy i zabrzmi nutą o takiej czystości i sile, że rodzina ludzka rozpozna praktyczną prostotę wyrażanych przez Niego prawd, a przy tym ich gleboką mądrość i piękno. Osoby wprowadzone w nauki przekazane przez Alice Bailey dobrze znają ideę Chrystusa jako Nauczyciela świata.

Ludzie z innych tradycji duchowych do opisania tej samej wielkiej Boskiej Istoty używają innych imion, jak Pan Maitreya, Imam Mahdi czy Mesjasz. Istota ta nie czyni różnicy z koloru skóry, rasy czy religii i patrzy na ludzkość jak na jedną rodzinę "wibrujące twórcze centrum energii w życiu "Jedynego, w którym żyjemy, poruszamy się i mamy swój byt".

W ciągu długiego okresu ewolucji duchowi przedstawiciele Boga pojawiali się ze światów będących poza naszą świadomością, by prowadzić ludzkość w większe światło i zachować ciągłość duchowego objawienia, które w krytycznych okresach rozwoju planetarnego i ludzkiego zawsze pojawiało się z "tajemnego Najwyższego Miejsca". Wielcy oświeceni, jak Hermes, Budda, Chrystus, Mojżesz, Mahomet i inni, poprzez wieki oświetlali drogę niezliczonym milionom ludzi. Ludzkość obecnie nie różni się od swoich przodków jeśli chodzi o potrzebę duchowego prowadzenia i wsparcia. Jako rasa zebraliśmy wielką wiedzę i mamy znaczne osiągnięcia techniczne, ale czy nasza zdolność kochania i mądrość w działaniu dorównują rozwojowi intelektualnemu? Czy nasze panowanie nad światem zewnętrznym współgra z naszym wewnętrznym rozwojem duchowym? Smutne jest to, że tak nie jest, a ta nierównowaga w naturze ludzkiej prawdopodobnie będzie się naśilać.

Dla wielu myślicieli duchowych jedynie Nauczyciel świata, będący pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością, jest w stanie zrozumieć potrzeby ludzkiej rodziny i poprowadzić ja w nową fazę duchowego życia, w epokę Wodnika.

Nie ma wątpliwości, że pierwszymi wskaźnikami zbliżania się Chrystusa do ludzkości będą trwałe i silne przejawy dobrej woli.

Wszyscy, którzy duchowo reagują na znaki Jego zbliżania się, będą odczuwać nakazy moralne, by pielęgnować prawidłowe stosunki międzyludzkie we wszystkich sprawach. Także wizjonerscy myśliciele i pracownicy duchowi na całym świecie będą silnie pobudzani, wzmacniani i inspirowani przez przenikające wszystko promieniowanie Chrystusa. Nie posuwamy się zbyt daleko, gdy twierdzimy, że procesy te zachodzą już teraz. W ostatnich dwóch dekadach pomnożyla się ilość ludzi i grup oddanych służeniu potrzebom świata, co wskazuje, że duch dobrej woli przenika ludzką świadomość.

Gdy świta nowy wiek, teraz jak nigdy przedtem, potrzebne jest nowe konstruktywne myślenie o idei pojawienia się Nauczyciela świata na naszym globie. Jest to potrzeba, która wzbudza w każdym z nas, w duszy, odpowiedź od Chrystusa, ponieważ Chrystus jest Osobą, Obecnością i Zasadą, boskim pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością oraz łączącą duchową zasadąa wewnątrz nas, wiążącą ducha i materie.

Jako duchowa grupa medytacyjna o globalnym zasięgu mamy unikalne warunki, aby przygotować świadomość ludzką na pojawienie się Nauczyciela świata. Każdego dnia, gdy wypowiadamy Wielką Inwokację, wołamy o powrót Chrystusa, tworząc ściezke światła pomiędzy Nim a ludzkością. "Rozbrzmiał FIAT; Chrystus stoi wsłuchany w wołanie ludzkości. A wołanie wzbija się coraz wyżej i rośnie z dniem każdym. I w tej godzinie, o której nie wiecie, On przyjdzie".

ŚIEĆ PLANETARNA

Ośrodek Etyki Globalnej

Jest to inicjatywa mająca na celu koordynację pracy myślicieli i działaczy na całym świecie, by "określić, wdrożyć i promować odpowiedzialne globalne obywatelstwo świata. Ośrodek ten stwierdza, że "będąc członkami wzajemnie powiązanej społeczności świata, uznajemy potrzebę rozwijania i promowania żywotnej i mającej przyszłość Etyki Globalnej."

Ośrodek skupia się na trzech zagadnieniach:

1. Powszechna Deklaracja Etyki Globalnej:

Taka deklaracja skupiałaby się "na podstawowych zasadach etycznych, które mogą być zadeklarowane jako wspólne dla wszystkich głównych religii i tradycji etycznych". Ośrodek pracuje nad dwiema propozycjami Deklaracji. Profesor Hans Kung przedstawil jedną z nich i zostala ona zaaprobowana w 1993 roku przez Parlament Religii Świata w Chicago, USA. Druga Deklaracja jest wynikiem pracy profesora Leonarda Swidlera, który jest profesorem Myśli Katolickiej i Dialogu Międzyreligijnego przy Uniwersytecie w Temple.

Ośrodek zaznacza, że "popieramy także formułowanie innych propozycji Powszechnej Deklaracji Etyki Globalnej przez myślicieli z całego świata o różnych orientacjach religijnych i tradycjach etycznych. Gdy wszystkie wersje zostana ostatecznie zebrane i skoordynowane, zaproponujemy ogólna Deklaracje Zgody."

2. Etyczne Zasady Działalności i Pracy Zawodowej:

Uwaga koncentruje się na standardach etycznych w takich obszarach jak business, praca zawodowa i prawo.

3. Etyka Ekologiczna, szczególnie, chociaż nie wyłącznie, przedstawiona w opracowywanej Karcie Ziemi.

Center for Global Ethics

c/o Journal of Ecumenical Studies

Temple University (022-38), 1114 West Berks Street

Philadelphia, PA 19122-6090, USA

Tel: +1 215 477 1080; Fax: +1 215 204 4569

website: http://astro.temple.edu/~dialogue/Center/mission.htm

email: mailto: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Fundacja Etyki Globalnej

Fundacja powstała dzięki funduszom hrabiego K.K. von der Groeben, który był tak poruszony i zainspirowany książką "Odpowiedzialność Globalna" profesora Hansa Kunga, że zaofiarowal swą pomoc przy zakładaniu tej Fundacji i ją subsydiuje.

Cele Fundacji to:

1. Prowadzenie i zachęcanie do rozwijania badań międzykulturowych i międzyreligijnych poprzez:

"teologiczne i wszelkie inne badania podstaw róznych religii, a szczególnie poprzez wydawanie i promowanie książek i artykułów na poziomie akademickim w celu lepszego zrozumienia innych kultur i religii.

2. Stymulowanie i wdrażanie edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej poprzez:

- pogadanki i wykłady na temat wyników badań sponsorowanych przez Fundacje, a szczególnie idei związanych dla wszystkich ludzi, etyką globalną;

- dalsze nauczanie dla szczególnie zainteresowanych w formie konferencji, wykładów, seminariów i warsztatów, mających na celu pogłębienie tematyki etyki globalnej;

- promowanie etyki globalnej przez media.

3. Umożliwianie i wspieranie spotkań międzykulturowych i międzyreligijnych potrzebnych do badan i edukacji poprzez:

- stymulowanie i wspieranie takich inicjatyw w dziedzinie społecznej, politycznej i kulturalnej w celu pogłębienia zrozumienia miedzy ludzmi;

- promowanie spotkań ludzi należących do różnych kultur i religii;

- dostęp do podstawowych dokumentów i publikacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych.

Global Ethic Foundation

Stiftung Weltethos, Waldhäuserstraße 23

72076 Tubingen, Germany;

Tel: +49 7071 62646; Fax: +49 7071 610140;

website: http://www.uni-tuebingen.de/stiftung-weltethos/dat_eng/index1_e.htm;

email: mailto: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Piękno: Odczuwanie świętości

Piękno budzi duszę do działania

Dante Alighieri

Wydaje się, że obecnie następuje przesunięcie punktu ciężkości w naszym rozumieniu piękna. Nie jest już ono przypisane jedynie wybitnym dziełom sztuki, literatury czy wspanialym ogrodom "obiektom stworzonym przez utalentowanych ludzi. To pojęcie rozszerza się i obejmuje to, na co te rzeczy nas przygotowuja "piękno, to także odczucie świętości, zarówno w świecie doczesnym jak i ponad nim. Odczuwanie świetości jest rosnącą zdolnością do dostrzegania duszy poprzez zmieniającą się naturę wszystkich rzeczy, dostrzeganie tego wiecznego punktu pokoju w sercu wszystkich form. Archetyp piękna znajduje się w ciele świetlistym, "nie uczynionym rękami, lecz odwiecznym w niebie".

Skoro piękno znajduje się w świetle, jego przejście do świata fizycznego wymaga form wolnych od niedoskonałości i zgodnych z ich duchowymi archetypami. Związek między diamentem a pięknem polega na jego doskonałej symetrii, która pozwala światłu przenikać przez niego bez zakłóceń i rozszczepiać się na czyste iskrzące się kolory. A to symbolizuje przyszłą doskonałość wszystkich rzeczy, ponieważ w procesie ewolucyjnym ciało eteryczne, czyli struktura energetyczna, na której zbudowana jest forma fizyczna, wykazuje trwałą tendencję do tworzenia wzorca geometrycznego, symetrii, która umożliwia promieniowanie duszy. Wraz z osiągniętą intensywnością promienie czystego światła duszy wnikają w świat, wyraziście przejawiając "nowe niebo na nowej ziemi".

Ci, którzy wnikają głębiej, poza zjawiska fizycznego świata, w rzeczywistości energetycznej mogą odczuć piękno będące jeszcze w stanie utajonym i w trakcie rozwoju. To tak jak gdyby widzieli wzór, Boski Plan, do którego stopniowo dostosowują się królestwa natury. Zrozumieć tą duchową ewolucję świata, zobaczyć piękno wyłaniające się z walki i konfliktu w każdej żyjącej formie, to odczuć świętość, która, jak mówi Dante, budzi dusze do działania; do uczestniczenia w ciągłym uświęcaniu całości.

Czy może to być inspiracja w naszej pracy w sieci Trójkątów? Każdego dnia dążymy do tego, by połączyć się ze źródłem piękna i sprowadzić je w świat jako przepływ światła. W ten sposób ludzkość jest wspomagana w dostrojeniu się do Boskiego Planu i w zjednoczeniu ze źródłem wszystkich rzeczy. Dzięki temu spełnia się wielka obietnica, która związana jest z planem ewolucji, wejście w stan upięknienia, gdy każdy z nas będzie całością (ang. whole) czy świętością (ang. holy) i to właśnie jest prawdziwym znaczeniem słowa "uświęcenie".

Zmieniony ( 13.01.2009. )