Biuletyn 139 Marzec 2002 ŚWIATŁO
Redaktor: Administrator   
04.01.2009.

ŚWIATŁO


"Prowadź mnie z ciemności do Światła, z nierealności do rzeczywistości,ze śmierci do nieśmiertelności" - tak brzmi starożytna prośba wyrażona w Brihadaranyaka Upaniszadach. Ludzka tęsknota za światłem jest niezgłębiona, chociaż czasami bywa niewłaściwie ukierunkowana. Tradycyjnie ciemność kojarzona jest z ignorancją, światło przyrównywane jest do boskości i uznawane jest, że ˇródło światła jest Boskie. A jednak Odwieczna Mądrość naucza, że światło i materia są terminami synonimicznymi, a "ciemność jest czystym duchem". To ujęcie daje nam odczucie ogromnego znaczenia wielkiego odkrycia mającego nastąpić w obszarze materialnej rzeczywistości, ponieważ światło jest nieodłączną częścią każdego atomu materii.

Poprzednie stulecie przyniosło napływ światła na ziemię, było ono pod niektórymi względami prawie oślepiające w swoim blasku. Bardzo niewiele miejsc na naszej planecie jest teraz nieoświetlonych, a wielkie obszary miejskie oświetlone są stale. Dodatkiem do prawie powszechnej dostępności elektryczności jest światło wiedzy, teraz gwałtownie rozszerzające się dzięki zmniejszaniu się analfabetyzmu oraz rozwojowi środków przekazu. Dostępna dla przeciętnego człowieka ilość informacji przekracza możliwość przyswojenia i zastosowania, a jednak głód światła mądrości pozostaje często nienasycony, a umiejętność "przyjmowania światła" nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta.

Światło docierające do nas działa dosłownie jak wstrząs i wywołuje zarówno ból jak i potencjalne rozszerzenie świadomości. Przykładem tego jest reakcja na zdarzenia z 11 września 2001 roku, wzbudziły one natychmiastowe i ogólnoświatowe opinie, że ludzkości grozi poważne niebezpieczeństwo, jeśli pozwoli się na ekspansję ignorancji i niewłaściwych wartości, a jednocześnie nastąpiło prawie powszechne ujawnienie się jednakowych reakcji współczucia i
solidarności w obliczu wielkiego bólu i smutku. Przeznaczone ludzkości zadanie, by stała na posterunku światła dla naszej planety, z pewnością podlega procesowi, który wiedzie przez kryzysy i próby przez ostatnie sto i więcej lat. Wypełnienie tego zadania jest wspomagane (bardziej niż możemy to docenią)
przez napływające z góry Siły Oświecenia - potężne duchowe energie, które są uwalniane w czasie Święta Wesaku, obchodzonego w tym roku 26 kwietnia. Siły te mają wpływ na wszystkich inteligentnych, myślących i rozumnych ludzi, powodują jaśniejsze zrozumienie Bożego Planu oraz roli ludzkości w wypełnieniu tego Planu, lecz niezbędne do podjęcia kroki pozostawione są ludzkiej wolnej woli do wyboru. Jesteśmy w tym wspomagani przez żywe przykłady Buddy, Pana Światła, którego imię oznacza "Oświecony", oraz przez Chrystusa, będącego Światłem Świata. Ponieważ ci dwaj wielcy Nauczyciele narodzili się na ziemi z tej samej substancji co ludzie, ich przykład jest gwarancją tego, że my wszyscy też pewnego dnia będziemy mogli osiągnąć to, co Oni.


OD WYDAWCY
SEMINARIUM TRÓJKĄTÓW


W lutym 2001 roku odbyło się w Londynie pierwsze Forum Trójkątów. Jego celem było zapoznanie ludzi dobrej woli ze stosowaniem siły myśli do kierowania światła i miłości do świadomości ludzkiej poprzez tworzenie trójkątów. Idea ta spotkała się z entuzjastycznym oddˇwiękiem i na spotkaniu zostały utworzone liczne nowe trójkąty. Kontynuując tę inicjatywę planujemy zorganizowanie Seminariów Trójkątów w dniu 9 listopada b.r. w każdej z trzech central naszego ruchu, a więc w Genewie, Nowym Jorku i Londynie. Celem tych seminariów będzie pogłębienie zaangażowania duchowego uczestników
ruchu Trójkątów oraz dalsze zakotwiczanie spływu światła i dobrej woli w świadomości ludzi. Są także plany współpracy z jednostkami służenia z różnych krajów, będą one organizowały własne trójkątowe spotkania, obchody i medytacje tego samego dnia. Poprzez kooperacyjne wysiłki wszystkich zaangażowanych w to grup wytworzone zostanie globalne zogniskowanie duchowe na pracy Trójkątów w trakcie Seminarium a także po jego zakończeniu. Dalsze informacje zostaną rozesłane do wszystkich współpracowników w ciągu następnych kilku miesięcy.


TRÓJKĄTY W INTERNECIE (TRIANGLES ON-LINE)


Wszyscy, którzy mają dostęp do internetu, mogą być zainteresowani wiadomością, że "Triangles on-line" jest inicjatywą umożliwiającą współpracownikom na stronach internetu:

- rejestrowanie swoich trójkątów,

- formowanie nowych trójkątów (poprzez internet) po wypełnieniu krótkiego kwestionariusza,

- przedstawianie własnych refleksji na stronie "Sharing group thought" (Dzielenie się myślami w grupie) na temat pracy trójkątów lub spraw z nią związanych.

Wybrane teksty zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych lub w przyszłych Biuletynach Trójkątów. A więc prosimy o odwiedzanie strony internetowej www.trangles.org, kliknięcie na "Triangles" na górnej poziomej listwie, a wówczas będziecie mogli wybrać to, co was interesuje. Mamy nadzieję, że to nowe ułatwienie zachęci wiele osób do tworzenia nowych trójkątów, do rejestrowania już istniejących trójkątów oraz do dzielenia się swoimi myślami na temat tej pracy.


PROBLEMY LUDZKOŚCI W INTERNECIE


Ruch Dobra Wola Świata (World Goodwill) ostatnio także podjął nową inicjatywę dotyczącą studiowania książki Problems of Humanity (Problemy Ludzkości). Na stronach internetowych
www.lucistrust.org/goodwill/poh/ znajduje się zbiór materiałów do studiowania, a także forum dyskusyjne przeznaczone do dzielenia się myślami i rozpatrywania dróg prowadzących do rozwiązania tych problemów. Na nowo opracowanych stronach jest wprowadzenie do tych studiów oraz sześć głównych tematów, którymi będziemy się zajmować w przyszłości. Tematy te to: związek pomiędzy kapitałem a pracą, młodość i nauczanie, grupy mniejszościowe, jedność międzynarodowa, psychiczna odnowa narodów, kościoły i religie zorganizowane. Każdy z tych problemów musi zostaą twórczo i inteligentnie
rozwiązany, aby ludzkość mogła stworzyć lepszy świat dla wszystkich.


WIELKA INWOKACJA W JĘZYKU KINYARWANDA


Wielka Inwokacja pełni kluczową rolę w naszej pracy przy przesyłaniu światła i dobrej woli do ludzkiej świadomości. Przekazana światu w 1945 roku jako mantram na nową epokę, została przetłumaczona na ponad siedemdziesiąt języków i dialektów, i jest odmawiana codzienne przez niezliczone tysiące ludzi dobrej woli w ponad 100 krajach. To zawsze radość dowiedzieˇć się o przetłumaczeniu jej na kolejny język. Pod koniec zeszłego roku współpracownik z Wybrzeża Kości Słoniowej poinformował nas, że Wielka Inwokacja została
przełożona na język kinvarwanda. Języka tego używa się w Rwandzie, Burundi, Zachodniej Tanzanii i Południowej Ugandzie. Wielka Inwokacja została po raz pierwszy wypowiedziana w tym języku w kwietniu 2001 roku jako modlitwa grupowa w siódmą rocznicę ludobójstwa dokonanego w Rwandzie jako "zwieńczenie sesji modlitewnej o zjednoczenie".


SIEĆ PLANETARNA


Nauka i Poszukiwania Duchowe
Science and the Spiritual Quest 11 (SSQ11)

Jest to czteroletni międzynarodowy program zorganizowany przez Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych w Berkeley (Kalifornia, USA) we współpracy z wieloma partnerskimi organizacjami. Jego celem jest promowanie dyskusji pomiędzy czołowymi naukowcami na temat "powiązań między ich badaniami naukowymi a ich religijnymi i duchowymi praktykami" poprzez warsztaty i publiczne konferencje o zasięgu globalnym. SSQ11 zachęca do otwartych
polemik w środowisku naukowym i udostępnia poglądy naukowców opinii publicznej. Praca jest ukierunkowana między innymi na:
- wzrost ogólnej świadomości na temat dialogu między nauką a religią,
- wzmacnianie kulturowej percepcji nauki i religii w celu popierania ich konstruktywnych interakcji.
Dyskutując wyzwania, które leżą przed nami, organizatorzy tego programu zauważają: "..ostatnie dekady XX wieku to wielka transformacja, która zmieni kształt XXI wieku. Naukowcy, jak i ludzie religijni, zgadzali się z przekonaniem,
że stary model "działań wojennych" pomiędzy nauką a religią jest śmiertelnie skażony. Religia nie zaprzecza nauce przez to, że magicznie wykracza poza nią, lecz może rzeczywiście sięgać tam, gdzie wiedza naukowa nie sięga wskutek nałożenia na siebie pewnych ograniczeń. Podobnie nauka nie
wyklucza duchowości przez wyeliminowanie jej, lecz może zaoferować owocny wgląd w to, gdzie tradycja religijna napotyka swoje granice. Ostatnie lata pokazały żywy i aktywny dialog pomiędzy naukowcami a osobami religijnymi (w wielu przypadkach będącymi w jednej osobie) oraz powstały dzięki niemu wzajemny szacunek".


Science and the Spiritual Quest
2400 Ridge Road, Berkeley, California
CA 94709-1212 USA, Tel:
+1 510 848 2355,
Email:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Web: www.ssq.net


Pierwsza międzynarodowa konferencja na temat duchowości w ramach istniejących organizacji - First International Conference on Organisational Spirituality (ICOS)
W tym roku w dniach 22 - 24 lipca na Uniwersytecie w Guildford, Surrey, Anglia, odbędzie się trzydniowa konferencja zatytułowana "Żywy Duch - Nowe Wymiary w Pracy i Nauce". Jej celem jest spotkanie "ludzi z całego świata będących na różnych drogach życia (szczególnie ludzi biznesu i wykładowców wyższych uczelni zainteresowanych zastosowaniem wymiarów duchowych w pracy i nauce), by prowadzić dyskusję na te tematy, którymi zainteresowanie
wzrasta na całym świecie." Organizatorzy konferencji wyjaśniają: "wyzwaniem dla wszystkich organizacji jest zgłębianie koncepcji duchowości jako
poszukiwania kierunku, znaczenia, wewnętrznej pełni oraz kontaktów z innymi, a także poszukanie sposobu integracji tego życiowego wymiaru ludzkiej natury z dziedziną pracy i nauki."
Cztery główne tematy Konferencji to:
- Żywy Duch w Pracy
Jaki jest związek pomiędzy etyką, estetyką, religią i duchowością w miejscu pracy i w szkolnictwie?
- Rzeczywistości Transpersonalne
Czy możliwe jest, aby duchowość działała efektywnie i w bezpieczny sposób w miejscu pracy?
- New Age i Duchowość Ezoteryczna
W jaki sposób można zintegrować ezoteryczne praktyki duchowe, ruch New Age oraz duchową eko-inteligencję z tradycyjnymi praktykami kultu religijnego, pracy i nauczania?
- Nowy typ przywództwa
Czy ważne jest, aby przywódcy posiadali emocjonalne i duchowe kompetencje jako element zachęcający do holistycznych sposobów pracy?


Daniela Warr, Conference Secretary, School of Educational Studies, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 5XH, UK
Tel:
+44 1483 689760; Fax: +44 1483 689191
Email:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Web:
www.HPRG.orgTRZY DUCHOWE ŚWIĘTA


Trzy najważniejsze święta duchowe - Święto Wielkanocy, Święto Wesaku i Święto Dobrej Woli - są kulminacją w rocznym cyklu kolejnych pełni Księżyca. Dzięki usilnej i wytrwałej pracy medytacyjnej wielu poszczególnych osób i grup na całym świecie święta te zaczynają zakotwiczać się w świadomości ludzkiej rodziny.
W przyszłości wszyscy duchowo nastawieni ludzie będą jednocześnie obchodzić te same dni jako święta. Doprowadzi to do sumowania się duchowych zasobów i połączenia duchowych wysiłków przy równoczesnym wzywaniu pomocy z wyższych światów, czyli używaniu inwokacji.
Potęga tego działania będzie oczywista. Trzy główne Święta Duchowe następują po sobie w trzech kolejnych miesiącach roku i prowadzą do długotrwałego wysiłku duchowego wywierającego wpływ na resztę roku. Są to:
Święto Wielkanocy: Jest to święto powstałego z martwych, żywego Chrystusa, nauczyciela ludzkości i głowy Duchowej Hierarchii. Chrystus jest
wyrazicielem miłości Bożej. Tego dnia uświadamiamy sobie istnienie Duchowej
Hierarchii, którą Chrystus kieruje i której przewodzi, i zostaje podkreślona natura miłości Boga.
Święto Wesaku: Jest to święto Buddy, duchowego pośrednika między najwyższym duchowym ośrodkiem, jakim jest Szambala, a Hierarchią Duchową. Budda uosabia mądrość Boga, jest ucieleśnieniem światła i wskazicielem boskiego zamiaru.
Święto Dobrej Woli: Jest to Święto ducha ludzkości dążącej do Boga, starającej się działać zgodnie z Jego wolą i pełnej oddania w wyrażaniu właściwych stosunków międzyludzkich. Przez dwa tysiące lat w czasie tego Święta Chrystus, jako przedstawiciel ludzkości, stawał przed Hierarchią Duchową w miejscu, skąd już widać Szambalę, jako człowiek-Bóg, przywódca swojego ludu i "najstarszy spośród wielu braci" (List do Rzymian, 8, 29). Co roku w tym czasie wygłaszał On przed zebraną Hierarchią ostatnie kazanie Buddy. Jest to zatem święto głębokiej inwokacji i wołania, podstawowego dążenia do braterstwa, ludzkiej i duchowej jedności; wyraża ono rezultaty, jakie w ludzkiej świadomości wywiera praca Buddy i Chrystusa. Święto to obchodzone jest również jako Światowy Dzień Inwokacji.
Te trzy Święta są częścią połączonego duchowego nastawienia ludzkości, choć nadal nie są one jeszcze dostatecznie powiązane ze sobą. Nadejdzie czas gdy te trzy Święta obchodzone będą na całym świecie i dzięki temu zostanie osiągnięta wielka duchowa jedność, a rezultaty Wielkiego Zbliżania się, tak obecnie już bliskiego w czasie, utrwalą się dzięki zjednoczonej inwokacji całej ludzkości. (skrót broszury pt. Trzy Święta Duchowe)


Wielkanoc 28 marca
Wesak 26 kwietnia
Święto Chrystusa/Światowy Dzień Inwokacji 26 maja

Zmieniony ( 13.01.2009. )