Start
 
SYMBOL NOWEJ ERY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 6
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
07.07.2004.

SYMBOL NOWEJ ERY

Foster Bailey

Symbol ten obrazuje pewne ważne siły i głębsze czynniki, jakie działają obecnie coraz silniej w miarę zbliżania się nowej ery.

Rysunek ten znajduje się na tle nieograniczonego błękitnego pola, symbolizującego pole życiowej ekspresji naszego Logosu Słonecznego, o którym jest powiedziane, że jest ciemnoniebieskim Logosem drugiego promienia. Moc i właściwości jego przenikającego istnienia utrzymują i warunkują wszystko wewnątrz systemu słonecznego łącznie z istnieniem i przeznaczeniem Logosu naszej planety, którym jest Sanat Kumara. Jest to najpotężniejszy czynnik, jaki jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem.

Złota tarcza, na tle której widnieje trójkąt i gwiazda, symbolizuje wszechogarniające tło naszego życia na Ziemi. Sanat Kumara może sięgać wzrokiem poprzez to tło. My możemy jedynie spoglądać na nie i być świadomi jego istnienia. Mówi o nim Gayatri, najstarszy z mantramów:

„Odkryj przed nami oblicze prawdziwego Słońca Duchowego, ukryte za tarczą złotego światła, abyśmy mogli pojąć prawdę.”

Na tle, rozciągając się poza tarczą złotego światła, widnieje krzyż kosmiczny, znajdujący się w świadomości Wielkich Istot na odległym słońcu, Syriuszu. Krzyż ten jest źródłem całej symboliki krzyża, jakiej ludzkość używa od wieków.

W miarę postępu ewolucji następują przypływy i odpływy duchowych możliwości. W nadchodzącej epoce Sanat Kumara dysponować będzie pewnymi, dotychczas niedostępnymi Mu siłami. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki rozwinięciu się Jego słonecznej świadomości, innymi słowy, dzięki „dostąpieniu przez Niego kolejnej inicjacji”.

Niektóre z tych sił są częściowo dostępne Radzie Szambali, a stąd również i Hierarchii, na czele której stoi Chrystus. Nasz symbol nawiązuje do kilku jedynie z nowych możliwości i obejmuje swoim znaczeniem elementy zarówno starej jak i nowej ery. Udoskonalenie tej kompozycji należy do najważniejszych zadań stojących obecnie przed Chrystusem. Musi powstać konfiguracja odpowiednia do stanu, w jakim obecnie znajduje się ludzkość.

Trójkąt przedstawiony na tarczy jest żółty, ponieważ jest to kolor buddhi. Hierarchia funkcjonuje na tak zwanym poziomie buddhi, a możliwości tego trójkąta wkraczają w nasze życie na Ziemi na tym właśnie poziomie. Trójkąt tworzą trzy wielkie pozaplanetarne Istoty wspomagające obecnie Plan, a zwłaszcza wspierające Chrystusa w Jego pracy dla ludzkości. Wartości, jakie uosabiają, docierają do nas zatem głównie poprzez Niego. Ich wpływ na ludzką świadomość ma moc transcendentną. Od nas zależy to, jak posłużymy się tą mocą, a jej skuteczność zależy od tego, czy odpowiemy na wezwanie Chrystusa.

Jedną z tych trzech wielkich Istot, znaną nam, jest Budda, lecz właśnie nasza wiedza o Nim ogranicza nasze rozumienie w wielkim stopniu. Budda dawno już przekroczył pracę, której rezultat rozwinął się w religię buddyjską. Podobnie jak Pan Świata, Budda dostąpił rozwoju świadomości, dzięki czemu osiągnął pozaplanetarne możliwości. Budda przynosi zrównoważoną mądrość dostosowaną specjalnie do ludzkich potrzeb. Ze wszystkich trzech Istot jest On najbliższy Chrystusowi. Ponieważ stoi po Jego prawicy, przedstawiony jest u dolnego prawego wierzchołka trójkąta.

U lewego dolnego wierzchołka stoi Wielka Istota, która niesie potęgę słonecznej równowagi, od niedawna dostępną Sanat Kumarowi. Mistrz Djwhal Khul zwie ją „duchem równowagi” oraz „duchem pokoju, pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie”. Czynnym aspektem pokoju jest dobra wola, która ostatecznie znajdzie wyraz w ludzkiej rodzinie w postaci właściwych stosunków między ludźmi i wszystkim, co ich otacza. Właściwe stosunki międzyludzkie są praktycznym celem Chrystusa powracającego w nowej epoce.

U szczytu tego nowego i unikalnego trójkąta stoi Awatar Syntezy, którego bezpośredni wpływ przejawia się teraz jako nowe tendencje rodzące się w ludzkiej świadomości. Jego oddziaływanie na świadomość mas ludzkich jest obecnie najsilniejsze z całej tej trójcy. Jego przenikający wpływ przyspiesza zrozumienie przez wszystkich ludzi tego, że w istocie żyjemy w jednym świecie jako ludzkość o wspólnym przeznaczeniu.

Tak zatem pokrótce wygląda częściowe znaczenie nowego trójkąta stojącego obecnie za Chrystusem, aby dopomóc Mu w Jego pracy.

Na trójkąt sił nowej ery nałożona jest pięcioramienna gwiazda Chrystusa. To ona wywierała wpływ na ludzkość przez całą erę Ryb. Miała, tak jak ma i dzisiaj, cudowną moc. Gwiazda ta jest niebieska, ponieważ symbolizuje tę jakość słoneczną, na jaką ludzkość jest w stanie odpowiedzieć.

Obecnie ludzkość w swej zbiorowej świadomości znajduje się jeszcze w dużej mierze pod silnym wpływem epoki Ryb. Mimo iż wkraczamy już w erę Wodnika, zakorzenione rytmy starej ery nadal dominują nad ludzkością. Będzie tak jeszcze przez długi, w naszym odczuciu, czas. Gdyby Chrystus odrzucił wszystko, co stare, na rzecz nowego, nieunikniony bunt synów człowieczych doprowadziłby do ukrzyżowania nas wszystkich. To, co stare, musi połączyć się z tym, co nowe. Nie chodzi o wyeliminowanie tego, co stare, lecz o mądre i dobrze obliczone w czasie wprowadzenie nowego w nasze pełne zamętu czasy.

Nasz symbol łączy w sobie zatem dwie ery i w prawidłowy sposób przedstawia obecną pracę Chrystusa oraz siły, jakimi włada. Środkowy punkt jest miejscem, w którym stoi Chrystus. Jest on zarazem centrum gwiazdy, trójkąta i tarczy złotego światła.

Praca Chrystusa odbywa się właśnie z tego środka i w miarę jej postępów wyłania się krzyż nowej ery. Jest to krzyż równoramienny, będący odbiciem kosmicznego archetypu, krzyż, jaki w przyszłości stanie się krzyżem ludzkości. Symbolizuje on zrównoważone życie złożone z właściwego stosunku do Boga (poprzez duchowe dążenia) oraz z prawidłowego stosunku do ludzi (poprzez służenie i dzielenie się). Kiedyś wszyscy zrozumiemy, że w istocie nic nie należy do nikogo z nas.

Jeśli skupimy uwagę na centrum mocy w naszym symbolu, to przyjdzie oświecenie. Koncentracja na punkcie, w którym stoi Chrystus, odkryje przed nami resztę pola; zależeć to będzie od stanu naszego ducha.

 

Tłum. Polskie Trójkąty Światła

Zmieniony ( 20.12.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Sonda

Ta witryna jest dla Was ....
 

Gościmy