Start
 
TRÓJKĄTY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 2
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
09.08.2004.

Ruch Trójkątów jest formą służenia dla ludzi, którzy wierzą w skuteczność myśli. Kładą oni podwaliny właściwych stosunków pomiędzy ludźmi, pracując w zespołach trzyosobowych i tworząc sieć światła i dobrej woli otaczającą cały świat.

CELE

 

Świat ma swe duchowe przeznaczenie. U podłoża ewolucji istnieje wielki Zamiar, zwany przez nas Planem Bożym. Każdy, kto reaguje na potrzeby ducha, może własną drogą i we własnym środowisku współdziałać w wypełnianiu Bożego Planu.

 

Plan ten realizuje się przy udziale ludzkości. To my jesteśmy odpowiedzialni za zrozumienie tego Planu i spełnianie w naszym życiu codziennym – tak jak umiemy – jego nakazów. Ruch Trójkątów wspomaga proces wypełniania się Bożego Planu, działając, aby:

-       kształtować właściwe stosunki pomiędzy ludźmi i szerzyć dobrą wolę oraz zrozumienie, czyli – inaczej mówiąc – światło,

-       podnieść poziom ludzkiej świadomości i przemienić mentalny i duchowy klimat naszej planety,

-       umacniać i popierać działalność wszystkich ludzi dobrej woli,

-       utworzyć zbiornik idei i myśli, który może służyć jako źródło natchnienia dla praktycznych i konstruktywnych działań podejmowanych w imię dobra ludzkości.

 

 

PROGRAM

 

Ruch Trójkątów spełnia swe zadania dzięki łączeniu ludzi dobrej woli w duchowej służbie, która przekracza wszelkie bariery i podziały rasowe, wyznaniowe, klasowe, ekonomiczne i polityczne.

Poprzez swą codzienną pracę ludzie ci wytwarzają w subtelnej materii sieć światła i dobrej woli otaczającą cały glob ziemski. Sieć ta stanowi przewód dla twórczych i duchowych energii, które wspomagają współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli w duchu porozumienia i harmonii.

 

 

 

Dążą do tego przez:

-          zachęcanie ludzi dobrej woli do zawiązywania nowych trójkątów, służenie im pomocą i wyjaśnieniami, na czym polega praca, oraz dostarczanie im odpowiedniej lektury,

-          redagowanie kwartalnego biuletynu Trójkąty, który jest rozsyłany do uczestników tego ruchu i do zainteresowanych nim ludzi dobrej woli,

-          redagowanie innych publikacji o treści duchowej,

-          zachęcanie do zawiązywania innych grup ludzi dobrej woli, które w praktyczny sposób służą światu,

-          organizowanie corocznego Dnia Wielkiej Inwokacji.

 

 

JAK DZIAŁAJĄ TRÓJKĄTY

 

Ludzie coraz bardziej doceniają potęgę konstruktywnych myśli. Siłę tę można użytkować do służenia światu w celach duchowych, jeżeli każdy z nas będzie się starał zrozumieć duchowe potrzeby świata.

 

Trójkąt jest zespołem trzech osób, łączących się myślowo w medytacji. Osoby te nie muszą mieszkać w tej samej miejscowości, istnieje wiele trójkątów międzynarodowych. Każdy z członków trójkąta codziennie łączy się mentalnie w kilkuminutowym skupieniu z pozostałymi członkami trójkąta lub trójkątów, do których należy. Wzywa energie światła i dobrej woli oraz wyobraża sobie przepływ tych energii poprzez każdy trójkąt i jego wierzchołki oraz spływ tych energii w ogólną sieć trójkątów, zbudowaną z wszystkich trójkątów i otaczającą całą ziemię. Następnie odmawia się Wielką Inwokację, co pomaga utworzyć przewód, którym energie miłości i światła mogą dopływać do ludzkości. Praca ta zajmuje zaledwie kilka minut i można na nią zawsze znaleźć czas, nawet w dniu przeciążonym zajęciami. Nie jest konieczne, aby członkowie trójkąta pracowali w tym samym czasie, bowiem gdy trójkąt już powstał i działa, ożywiać go może każdy z uczestników.

 

Ludzie dobrej woli, którzy są chętni do tego rodzaju pracy i uznają potrzebę służenia światu, zapraszani są do współdziałania w Ruchu Trójkątów. Nie ma żadnych innych wymagań, legitymacji ani składek członkowskich. Potrzeby materialne, związane z wydawaniem Biuletynu Trójkąty i innych publikacji, zaspakajane są wyłącznie dzięki dobrowolnym dotacjom uczestników i sympatyków. Natomiast wszelkie prace redakcyjne wykonywane są całkowicie bezinteresownie przez osoby, które się tego podjęły.

 

 

WIELKA INWOKACJA

 

Z punktu Światłości w umyśle Boga

Niech Światło spływa na umysły ludzi,

Niech Światło zstępuje na Ziemię.

 

Z punktu Miłości w sercu Boga

Niech Miłość spływa do serc ludzi,

Niech Chrystus powróci na Ziemię.

 

Z Ośrodka, gdzie jest znana Wola Boga,

Niech Zamiar wiedzie małą wolę ludzi,

Zamiar, który znają Mistrzowie i któremu służą.

 

Z ośrodka, zwanego przez nas rasą ludzi,

Niech się wyłoni Plan Miłości i Światła,

Kładąc pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło.

 

Niech Światło, Miłość i Moc przywrócą ten Plan na Ziemi.

 

 

            Wielka Inwokacja jest modlitwą dla całego świata. Przetłumaczona na przeszło siedemdziesiąt języków odmawiana jest przez wszystkich członków Trójkątów. Wyraża ona pewne zasadnicze prawdy, a mianowicie:

 

·          Istnienie podstawowej Inteligencji, którą nazywamy Bogiem,

·          Istnienie Bożego Planu we wszechświecie, którego pobudzającą siłą jest Miłość,

·          Uznanie, iż wielka Istność, zwana przez chrześcijan Chrystusem, Nauczycielem Świata, zstąpiła na Ziemię i stała się wcieleniem tej Miłości po to, abyśmy mogli zrozumieć, iż Miłość i Inteligencja są wynikiem Woli i Planu Boga. Wiele religii wierzy w Nauczyciela Świata i oczekuje Jego powrotu. Jest On również znany jako Maitreya, Imam Mahdi lub Mesjasz,

·          Prawdę, iż Boży Plan może się wypełnić jedynie przy współdziałaniu ludzkości.

 

 

DWANAŚCIE PUNKTÓW DOTYCZĄCYCH TRÓJKATÓW

 

            Działalność Trójkątów jest prosta, lecz ma głębokie duchowe znaczenie. Dla wyjaśnienia i ukazania zasadniczej prostoty tej pracy, pożyteczne będzie ustalenie następujących punktów:

 

1.    Czym są Trójkąty?

Trójkąty są działalnością, która stwarza i utrzymuje w działaniu sieć światła i dobrej woli otaczającą cały świat.

2.    Dlaczego sieć?

Sieć składa się z połączonych ze sobą przewodów, poprzez które płyną duchowe energie światła i dobrej woli. Energie te są wzywane, czyli inwokowane, przez uczestników tego ruchu.

3.    Dlaczego trójkąt?

Trójkąt jest jedną z podstawowych figur geometrycznych i jest symbolem trzech aspektów Boskości. Trzy osoby mogą działać jako zespół, tworząc powiązane ze sobą punkty, przez które przepływa duchowa energia.

4.    Z czego składa się sieć?

Jest ona utworzona z pasm świetlistej substancji myślowej, przez które płynie energia dobrej woli.

5.    Jak tworzy się sieć?

Sieć ta jest zbudowana i utrzymywana dzięki codziennej pracy każdego uczestnika, poprzez to, że wzywa on duchowe energie i posługuje się twórczą potęgą myśli.

6.    Jak jest wykonywana praca?

Każdy członek trójkąta(ów) łączy się w myśli i dążeniu duchowym z pozostałymi członkami trójkąta(ów), wizualizując życiodajne energie miłości, światła i dobrej woli przepływające od punktu do punktu. Następnie kieruje on spływ energii w całość sieci, wyobrażając sobie promieniującą na cały świat sieć trójkątów, której częścią jest (są) własny(e) trójkąt(y), i wypowiada w skupieniu i z silną intencją słowa Wielkiej Inwokacji.

7.    Dlaczego posługujemy się Wielką Inwokacją?

Wypowiadanie jej ogniskuje a zarazem wyzwala dostępne nam duchowe energie, dzięki czemu cała sieć zostaje ożywiona.

8.    Jaki winien być motyw przyłączenia się do tego ruchu?

Motywem powinna być chęć służenia światu, a nie korzyści osobiste.

9.    Jak rozrasta się sieć - a) ilościowo i b) jakościowo?

a)    Każdy uczestnik stara się zainteresować tą pracą innych ludzi dobrej woli i zawiązywać nowe trójkąty, aby umacniać i rozszerzać sieć.

b)    Siła i skuteczność tego ruchu zależne są od duchowego wkładu każdego indywidualnego trójkąta i od regularności codziennej pracy każdego z  uczestników.

10.  Jak wzmocnić swój trójkąt?

Członkowie trójkąta(ów) utrzymują ze sobą kontakt także dzięki korespondencji, a gdy to jest możliwe, dzięki osobistym spotkaniom w celu podtrzymania żywej, aktywnej więzi i budowania właściwych stosunków międzyludzkich.

11.  Kto może być członkiem Ruchu Trójkątów?

Wszyscy rozumni ludzie dobrej woli z wszystkich krajów bez różnicy religii, pozycji społecznej, wykształcenia, przekonań politycznych czy koloru skóry.

12.  Czy trójkąty są ruchem religijnym?

Trójkąty nie są związane z żadną poszczególną religią. Jest to ruch dla ludzi wszelkich wyznań, jest ponadwyznaniowy.

 

 

Działanie Trójkątów jest aktem służenia ludzkości. Uczestnicy tego ruchu podejmują je w duchu współpracy i służenia innym po to, by pobudzać i umacniać przepływ energii światła i dobrej woli przez świat.

 

Trójkąty są jedną z form działalności LUCIS TRUST, organizacji zarejestrowanej w roku 1932 w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii i Niemczech. Ma ona swych przedstawicieli także w innych krajach. Nadzór nad całością pracy sprawuje Międzynarodowa Rada Powiernicza. Działalność Lucis Trust obejmuje również Szkołę Arkanów, wydawnictwo Lucis Press oraz ruch Dobrej Woli Świata.

 


 

 

         Sieć Trójkątów pokrywa całą kulę ziemską i działa w następujących krajach:

 

Algeria                                                                                      Norwegia

Argentyna                                 Holandia                                  Nowa Zelandia

Australia                                   Hong Kong                               Pakistan

Austria                                      Indie                                        Panama

Belgia                                       Iran                                          Peru

Birma                                        Irlandia                                    Polska

Boliwia                                      Izrael                                       Portugalia

Brazylia                                    Jamajka                                    Puerto Rico

Cejlon                                      Jordan                                       RPA

Chile                                        Jugosławia                                Senegal

Cypr                                         Kamerun                                   Słowacja

Czechy                                     Kanada                                     Stany Zjednoczone

Dahomej                                  Kenia                                        Sudan

Dania                                       Kolumbia                                   Szwajcaria

Egipt                                        Kongo                                       Szwecja

Ekwador                                   Korea                                       Uganda

El Salwador                              Liban                                        Wenezuela

Finlandia                                  Malaje                                       Wielka Brytania

Ghana                                      Mauritius                                   Włochy

Grecja                                      Meksyk                                      Zair

Hiszpania                                 Nigeria                                      Zimbabwe

 

 

Wydawnictwa Trójkątów ukazują się w następujących językach: angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, włoskim i w językach skandynawskich.

 

O dalsze informacje można zwracać się pod jeden z poniższych adresów:

 

 

TRIANGLES

www.triangles.org

 

Suite 54                                   Case Postale 31                        120 Wall Street

3 Whitehall Court                    1 rue de Varembe (3e)               24th Floor

London SW1A 2EF                   1211 Geneva 20                        New York, NY 10005

Anglia                                      Szwajcaria                                 USA

Zmieniony ( 20.12.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

Sonda

Ta witryna jest dla Was ....
 

Gościmy