Biuletyn Nr 138 Grudzień 2001 DUCHOWY WZÓR GLOBALNEJ STABILIZACJI Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
04.01.2009.

DUCHOWY WZÓR GLOBALNEJ STABILIZACJI

Zdarzenia z 11 września 2001 roku wywarły wielki wpływ nie tylko na losy ludzkie i zakłócenia w działaniu instytucji, wywołały także szok w ludzkiej świadomości. W wielu częściach świata wiele bardzo różnych osób stwierdziło, że cios ten był jak uderzenie w zbiorowe serce ludzkości. W ludzkiej świadomości zaświtała myśl, że ludzkość jest jednością, że cierpienia są odczuwane wspólnie i że odpowiedzialność za ich zakończenie spoczywa na wszystkich ludziach dobrej woli. Wielu ludzi zauważyło, że od zdarzeń wrześniowych "wszystko się zmieniło". Zostaliśmy zmuszeni do myślenia o naszym świecie w całkowicie nowy sposób. A czy praca Trójkątów może pomóc poszukującej, cierpiącej ludzkości?

W czasie tak globalnej przemiany jak obecnie Trójkąty proponują najlepsze środki do ustabilizowania, zjednoczenia i oczyszczenia ludzkiej świadomości. "Kalejdoskop został potrząśnięty" - jak powiedział brytyjski premier Tony Blair - "kawałki przemieszczają się i wkrótce znowu się ułożą." To wskazuje na potencjalną możliwość, że teraz można wpłynąć na powszechną świadomość. A Wielka Inwokacja, gdy jest właściwie używana przez setki tysięcy ludzi, jest głównym narzędziem do transformacji świadomości, ponieważ ułatwia dopływ energii duchowych, które podnoszą i oczyszczają klimat mentalny i emocjonalny na naszej planecie. Stałe promieniowanie światła i miłości, rozchodzące się w eterycznej sieci, podnosi ludzką świadomość i jest oparte nie na sentymentalnej nadziei, lecz na wzywaniu Boskiej Miłości. Miłość ta jest dynamiczna w swoich następstwach, a czasami nawet bywa niszcząca. Ma taką siłę, że gdy wpływa w ludzką świadomość i niszczy nasze iluzje, może faktycznie "zburzyć spokój" materialnego komfortu i ideologicznej pewności.

Celem Bożego Planu jest stworzenie wewnętrznej syntezy, a pokój, którego ludzkość tak pożąda, musi być pokojem sprawiedliwym, powszechnym i opartym na właściwych stosunkach międzyludzkich. Zaczyna się on od transformacji ludzkich serc i umysłów. Energie promieniujące poprzez sieć Trójkątów są bezosobowe i uniwersalne, tak że żaden chłonny umysł ani serce nie są pominięte, żadna wrażliwa świadomość nie jest przeoczona.

Obecnie ludzka ewolucja tak się posuneła, że wielkie katastrofy, zarówno naturalne jak wywołane przez człowieka, wzbudzają powszechną reakcję współczucia i przywracają dążenie do jedności. Przez doświadczenie wielkiego cierpienia, a także dzięki wspólnej radości, takiej jaką odczuliśmy przy upadku muru berlińskiego, dochodzimy do głębszego zrozumienia tego, że - jak napisał poeta Walt Whitman - "każdy atom należący do mnie należy także do ciebie". Rosnące zrozumienie - że każda ludzka istota nie jest odizolowaną, niezależną jednostką, lecz żyje wśród przeplatających się i krzyżujących relacji rodzinnych, środowiskowych, narodowych i, co najważniejsze, duchowych - przemieni świat.

ŒIEĆ ZEWNĘTRZNA

Na ostatnim Forum Trójkątów w Londynie zostało zadane prowokujące pytanie: "Jaki jest dowód, że ruch Trójkątów wywiera wpływ na świat?" Trójkąty są tak wewnętrzną pracą, że prawdopodobnie nie zastanawiamy się, jak ona działa na poziomach zewnętrznych. Lecz sieć Trójkątów jest Ÿródłem mocy duchowej do służenia, ogromnym rezerwuarem światła i dobrej woli, czekającym, by zostać w twórczy sposób użytym przez wszystkich, którzy mają wizję lepszego świata. Jeśli rozejrzymy sie wokół, zaczniemy dostrzegać, że taki proces faktycznie się odbywa.

Być może jedna z najbardziej znaczących oznak efektywności pracy Trójkątów jest zmiana w ludzkim myśleniu, polegająca na docenianiu znaczenia i wagi sieci wzajemnych powiązań. Obecnie jest to kluczowe pojęcie w dziedzinach tak odmiennych jak ekonomia, komunikacja czy ekologia. ¯yjemy w epoce działania poprzez sieci, nawet nawiązywanie nowych kontaktów określamy jako "tworzenie sieci". Jest to trafna metafora, szczególnie wtedy, gdy dotyczy to powiązań między dwoma lub większą liczbą osób (czy grup), majścych na celu pomaganie innym, ponieważ układ taki jest wiernym odbiciem sieci działającej wewnętrznie. W książkach Alice Bailey przedstawiona jest taka właśnie relacja zachodząca między ruchem Trójkątów a pracą grupy nazwanej Dobrą Wolą Œwiata.

Można zauważyć, że skoordynowana działalność sieci grup oddanych służeniu innym w coraz większym stopniu zaspokaja potrzeby istniejące na wszystkich poziomach. Są takie grupy jak jednostki służenia [units of service]Š, które są wrażliwe na nowe duchowe idee i mogą nieść pomoc poprzez medytacje i działania edukacyjne. Są oddziały ONZ i różne międzynarodowe organizacje pozarządowe, które domagają się respektowania podstawowych idei społecznych - takich jak prawa człowieka i podtrzymywanie stałego rozwoju - idei, które ludzkość próbuje obecnie wprowadzić w życie. Są też państwowe i lokalne organizacje społeczne, które opracowują te idee w szczegółach i w zastosowaniu do życia codziennego.

Przykładem idei, jaka została postawiona na naczelnym miejscu przez sieć światła i dobrej woli, jest pokój. Obecnie uważa się, że w najwyższym swoim znaczeniu pokój nie jest jedynie brakiem konfliktu, lecz jest to aktywnie podtrzymywana dynamiczna równowaga pomiędzy odmiennymi ludŸmi i narodami. W istocie oznacza to właściwe stosunki międzyludzkie. Rządy oraz liczne międzyrządowe i pozarządowe organizacje próbują wdrażać te idee poprzez dążenie do porozumienia i łagodzenie napięć w dziedzinie kultury, ekonomii czy religii. Armie, poprzednio uważane za siły zapewniające bezpieczeństwo swojemu narodowi, mają teraz zadania wprowadzania, umacniania i utrzymywania pokoju. A grupy narodowe i lokalne pełnią istotną rolę poprzez aktywne podtrzymywanie kontaktów pomiędzy przeciwnymi stronami.

W pracy przekazywania nowych idei oraz wcielania ich w życie sieć Trójkątów działa jako rodzaj anteny duchowej, odbierającej sygnały z wyższych Ÿródeł i przesyłającej je do ludzkiej świadomości. Każda idea, która promieniuje światłem i niesie dobrą wolę, jest automatycznie przyciągana przez tę sieć. Magią tego procesu jest to, że aby on zachodził, nie musimy mieć pełnej świadomości, że się odbywa, ani jaka jest treść przekazywanych idei. Powinniśmy jedynie dążyć do utrzymywania w naszych umysłach i sercach prostych lecz kluczowych właściwości sieci - światła i dobrej woli. Przez nasilanie zamiaru służenia ludzkości oraz przez pogpłębianie miłości do wszystkich ludzi wszędzie, twórczo współpracujemy nad wzmacnianiem sieci, tworząc z niej coraz bardziej użyteczne narzędzie do budowania lepszego świata na każdym poziomie, od poziomu mentalnego do rzeczywistości fizycznego działania.

ŒIEĆ PLANETARNA

Globalna sieć światla, miłości i służby przeobraża mentalny klimat naszej planety, ukierunkowując ludzkość ku duchowym postawom i wartościom. Grupy i działania opisywane w naszym biuletynie ukazują różne aspekty pracy tej sieci. Prosimy o nadsyłanie informacji o wszelkich tego typu działaniach w celu zamieszczenia ich w kolejnych biuletynach. Obecnie przedstawiamy dwie inicjatywy duchowe, które działają mocą umysłu, by pomóc w zakotwiczeniu nowych idei i wartości w społeczeństwie.

Intuicja w Służbie

Organizacja "Intuicja w Służbie" została założona w 1999 roku. Jej celem jest:

- Pomoc w budzeniu intuicji i podkreślanie jej roli w procesie tworzenia lepszego świata,

- Umacnianie jedności wszystkich ludzi i właściwych relacji międzyludzkich przez zachęcanie osób i grup do wspierania Dni i Lat Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez medytację i modlitwę.

Intuicja została określana jako "czysty rozum", zapewnia ona głębszy poziom zrozumienia niż poziom jedynie intelektualny. Jest tak ponieważ intuicja ma wgląd w wewnętrzne uwarunkowania, które są przyczyną widocznych na zewnątrz skutków. A im będzie więcej ludzi kierujących się światłem swojej własnej duszy w dążeniu do zrozumienia wydarzeń poprzez własną wewnętrzną wizję, co umożliwia intuicja, tym prędzej znajdziemy się w świecie, który będzie w pokoju sam ze sobą i z innymi królestwami natury. Zainspirowana tymi ideami, "Intuicja w Służbie" postrzega swoją rolę jako tworzenie platformy do wprowadzania intuicji w ludzkie i światowe sprawy.

Na stronie internetowej (www.intuition-in-service.org) zamieszczane są informacje na temat intuicji, takie jak:

- artykuly o intuicji oraz intuicyjnym postrzeganiu w różnych dziedzinach spraw,

- cytaty,

- wypowiedzi na temat wizji utwierdzających zasady i wartości będące fundamentem jedności i pokoju,

- informacje o intuicyjnym procesie poznawczym,

- linki z wybranymi stronami internetu.

"Intuicja w Służbie" przyczynia się do poczucia wspólnoty przez zachęcanie ludzi dobrej woli do popierania "Inicjatywy Medytowania z okazji Dni i Lat Organizacji Narodów Zjednoczonych".

"Kalendarz Dni, Tygodni, Lat i Dekad ONZ-u ustala globalny rytm służby. Kieruje uwagę na kluczowe zagadnienia naszych czasów poprzez ogłaszanie pewnych specjalnych dni np. Œwiatowego Dnia Zdrowia, czy pewnych specjalnych lat, np. Międzynarodowego Roku Wolontariuszy. Oczywista jest potrzeba wykonania pracy zewnętrznej na rzecz tych ważnych zagadnień, lecz równie potrzebna jest dodatkowa praca medytacyjna w celu inspirowania, uwznioślania oraz zasilania zewnętrznych wysiłków.

Mamy nadzieję, że wielka ilość osób i grup, które praktykują medytacje i modlitwę, stopniowo zacznie włączać tę służbę w swój rytm pracy wewnętrznej."

- PO Box 58, Paekakariki, New Zealand; The Studio, Friarsgate, Jedburgh, Scotland TD8 6BN, UK; 991 Hiawatha Place, Ashland, OR 97520, USA

Website: www.intuition-in-service.org

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konferencja "Dusza w Edukacji"

W Fundacji Findhorn w Szkocji w dniach 21 - 28 paŸdziernika 2000 roku odbyła się pierwsza konferencja p.t. "Dusza w Edukacji". Została ona zaplanowana i zorganizowana przez "Trójkąty w Edukacji", duchowo motywowana mentalna międzynarodowa sieć wychowawców. Celem tej konferencji było "zakotwiczenie energii i obecności duszy w systemie edukacji na całym świecie".

Na te konferencje przybyło około dwustu osób z całego świata. Jeden z mówców stwierdził: "jest to wyjatkowa okazja, by osobiście spotkać się z pełnymi inspiracji wychowawcami, którzy nie zapomnieli o wadze duchowego uczenia się przez całe życie. Dzięki zaproszonym prelegentom oraz osobom prowadzącym warsztaty mieliśmy okazje poznać niektóre z metod wychowawczych, w których skupienie się na sprawach duchowych gra kluczową rolę".

W czasie tygodniowych warsztatów badano stosowanie Wielkiej Inwokacji jako "narzędzia w edukacji duszy."

Następne konferencje są planowane w pięciu różnych miejscach przez kolejne pięć lat: Kauai na Hawajach (paŸdziernik 2001), Węgry (2002), Australia (2003), Grecja (2004) oraz USA (2005).

- Triangles in Education, 56 Falkland, Skelmersdale, Lancashire WN8 6RA, Wielka Brytania

Website: http://freespace.virgin.net/caduceator.clh/TrinEd.htm

E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

DZIELENIE SIĘ MYŒLAMI W GRUPIE

Przechodząc obok pewnego żywopłotu zobaczyłam sieć pajęczyny utkaną wokół małego kwiatuszka. Była tak misternie zrobiona, że ten kwiatek był cały spowity pajęczyną.

W moim umyśle pojawiło się skojarzenie z siecią świetlistych Trójkątów. Wyobraziłam sobie kulę ziemską otoczoną piękną eteryczną siecią stworzoną przez uczestników Trójkątów. Wierzę mocno, że energie światła i miłości przywoływane przez pracowników Trójkątów płyną poprzez tę sieć do wszystkich codziennych działań na planie fizycznym. Zatem żadnemu ze współuczestników nie wolno odstąpić od codziennych wysiłków energetyzowania sieci zbudowanej w eterycznej pajęczynie wokół planu ziemskiego.

Nigeria

Poprzez sieć Trójkątów budujemy, wzmacniamy i zasilamy eteryczne ciało Boga. To eteryczne ciało niesie Œwiatło i Miłość (krew życia) potrzebne, by na Ziemi zakwitło Boże Królestwo dzięki istnieniu fundamentu sieci i energii, którymi ją zasilamy. Trójkąty są podstawą, energie przepływające są pożywieniem, a z tego powstaje piękno i cudowność Królestwa Bożego na Ziemi. Każda osoba jest ważnym punktem światła dla transmisji i przepływu światła i miłości potrzebnych w tej Boskiej pracy.

USA

Po połączeniu się z członkami trójkąta i wizualizacji sieci światła wokół naszej planety nieoczekiwanie ujrzałem morze ludzi z różnych narodowości, grup językowych i stref czasowych, wygłaszających razem Wielką Inwokację. Gdy to się odbywało, sieć Trójkatów zaplonela jasnym światlem. Może czasem watpimy, czy ta praca daje jakies efekty, lecz to moje doświadczenie z pewnością wskazuje na ogromną potegę zjednoczonego wysiłku.

Republika Poludniowej Afryki

Widzę trójkąt mojej grupy tworzący pięknie zrównoważoną formę, jasny snop świata przeszywający ciemność, rozchodzący się ponad pustką, a tam, po drugiej stronie światła, odnajdujemy siebie w świetle, w doskonałej równowadze, trójca wewnątrz trójcy - "jedno światło", chociaż lamp wiele!

Anglia

Trójkąty o wielu kolorach łączą się w świetle. Żółty, czerwony, niebieski, purpurowy, pomarańczowy, srebrny i złoty - świecą i odbijają wszystkie rzeczy, wielkie i małe. Każdy ma niepowtarzalny i wielobarwny odcień. Tworzą tęczę czystego boskiego światła i jaśnieją nad ziemią - jest to zachwycający widok. Te potrójne promienie łączą się i stają się jednym wielkim trójkątem o wielobarwnych odcieniach, który pokrywa całą Ziemię i promieniując spowija ją czystą, duchową miłością i światłem.

USA

Trójkąty obejmują tak wielu ludzi o różnych potrzebach, od tych ze zwykłymi potrzebami (jak mnie), do tych z większą wewnętrzną wiedzą i wizją, którzy prawdopodobnie już zaznaczyli swoją obecność publicznie. Niektórzy z nas czują potrzebę mniej formalnego podejścia. Mamy osobisty kontakt z przeni

 

Zmieniony ( 13.01.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »