Biuletyn Nr 136 Czerwiec 2001 PRZEKSZTAŁCANIE LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
04.01.2009.

PRZEKSZTAŁCANIE LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI

Przekształcanie ludzkiej świadomości  jest pierwszym z trzech artykułów,  jakie znajdą się w biuletynie czerwcowym, wrześniowym i grudniowym tego roku. W dwóch dalszych omówimy tematy: Międzynarodowa Jedność i Rozwijanie Idei Grupowej. Te trzy idee w połączeniu wyłaniają się jako ważny wzorzec w myśleniu, który pragniemy wspierać w obecnym okresie przyspieszonego rozwoju ludzkości.

Temat „przekształcania ludzkiej świadomości” jest szczególnie istotny dla pracowników Trójkątów, jako że idea ta przenika naszą pracę jak złota nić. Nasza praca duchowa polega na oddziaływaniu światłem i miłością na ludzką świadomość i na podnoszeniu ludzkich dążeń tak, by dosięgły dziedzin Boga. Od tak dawna ludzkość pogrążona jest w okowach materializmu i pozbawiona trwałego duchowego oparcia. Dzisiaj stoimy na rozstaju dróg; przed nami otwiera się wiek oświecenia, globalnego porządku opartego na wartościach duchowymi, wiek, w którym wszyscy ludzie mogą żyć i pracować w pokoju, stabilizacji i dobrej woli. Tak jak w przeszłości ludzką cywilizację cechowało poczucie odrębności, tak w przyszłości ludzkie myślenie przeniknie uniwersalizm, jedność życia, właściwy stosunek części do całości i odczucie wszechogarniającej dobroci Boga.

Chociaż daleko nam jeszcze do tego celu, wyraŸne trendy w rozwoju ludzkiej świadomości, zwłaszcza w ciągu ostatnich trzystu lat, doprowadziły ludzkość do stanu pogłębiającej się duchowej dojrzałości. Silny snop światła rzucany przez duszę ludzkości ujawnił nie tylko to, co dobre, piękne i prawdziwe, lecz również wydobył na powierzchnię niepożądane przejawy ludzkiej ekspresji. Trwa wielki proces oczyszczania, umożliwiający ludzkości dokonanie rozliczenia z jej przeszłością w świetle zgromadzonej przez nią mądrości, pozwalając jednak z ufnością patrzeć w przyszłość. Jest to czas pełen wyzwań, lecz wszystko wskazuje na to, że ludzkość stanie na wysokości zadania i wybierze to lepsze rozwiązanie dzięki umiejętnościom i wizji tysięcy natchnionych dusz, które pracują, by poprawić warunki na świecie we wszystkich dziedzinach życia.

Te wielorakie i różnorodne duchowe inicjatywy symbolizują rosnącą świadomość ludzkiej rodziny sięgającą poziomów duchowej rzeczywistości, które dotychczas były dostępne tylko dla niewielu. Blask, piękno i kreatywność naszych wewnętrznych światów są nam dzisiaj bliższe niż kiedykolwiek przedtem. Dzięki światłu i miłości, jakie wytwarza sieć Trójkątów, ogromny, pulsujący przepływ duchowej energii oddziałuje na ludzką świadomość każdego dnia, w magnetyczny sposób przyciągając ludzi dobrej woli na całym świecie ku wyższym zasadom i wartościom. Transformacja ludzkiej świadomości jest w toku. Dla każdego z nas jest to ścieżka samopoznania, rozszerzania świadomości, niepowstrzymany ruch od obrzeży ku centrum; a nade wszystko, jest to odwieczne dążenie, by odegrać swoją rolę  w umożliwieniu ludzkiej rodzinie dotarcia do utożsamiania się z  tą jedną absolutną Rzeczywistością, jaką jest Bóg.

FORUM TRÓJKˇTÓW

W sobotę 24 lutego b.r. odbyło się w Londynie Forum Trójkątów poświęcone tematowi Służenia Naszej Planecie przy pomocy Siły Myśli. W spotkaniu tym wzięło udział około osiemdziesięciu uczestników. Bardzo pozytywnie odebraliśmy odzew ze strony osób, które dotąd nie były związane z tą pracą, lecz którym bliska jest idea altruistycznej służby. Ogłoszenia o Forum, zamieszczone w dwóch duchowych czasopismach oraz w informatorach  ośrodka edukacji holistycznej w Londynie, wzbudziły zainteresowanie ludzi dobrej woli ze wszystkich ścieżek życia. Wydaje się, że Forum spełniło swój cel, a było nim wprowadzenie nowych osób w pracę Trójkątów oraz udzielenie pomocy osobom już zaangażowanym w tę sieć w wejściu w kolejne trójkąty. Tego popołudnia pogoda nam sprzyjała – wspaniałe słońce i błękitne niebo były jakby dostrojone do naszej pracy.

Forum składało się z dwóch sesji. Pierwsza z nich rozpoczęła się wystąpieniem powitalnym i wykładem  „Trójkąty: podnoszenie ludzkiej świadomości”. Omówiono w nim różne aspekty tej pracy, m.in. rolę ruchu Trójkątów jako duchowej techniki przyczyniającej się do przekształcania ludzkiej świadomości. Potem był czas na pytania, z których kilka, bardzo trafnych, dało początek owocnej dyskusji. Pierwsza część zakończyła się krótką, lecz intensywną medytacją grupową, przeprowadzoną według schematu medytacji w Trójkątach, aby przedstawić nowoprzybyłym pracę nad wizualizacją globalnej Sieci Trójkątów oraz inwokowanie duchowych energii i rozsyłanie ich do świadomości ludzi na całym świecie.

Po przerwie drugą część spotkania rozpoczęło wystąpienie pod tytułem „Inwokacja: nowe podejście do Boga”, w którym omówiono, jak ważna jest nowa wiedza o inwokowaniu  oraz sama Wielka Inwokacja dla ponownego połączenia ludzkości z boskością. PóŸniej nastąpiły dyskusje w małych, 3-5 osobowych grupach na temat używania mocy myśli w służbie dla naszej planety. Czerpiąc inspirację z idei zawartych w wystąpieniach, jak również z tematu Forum, dyskusje te pomogły w utrwaleniu zrozumienia roli i celu ruchu Trójkątów. Następnie dwie osoby zaangażowane w pracę Trójkątów opowiedziały o swoich osobistych doświadczeniach z tej globalnej służby i o powodach, dla których biorą w niej udział.

Kończącą Forum medytację grupową poprzedziło spotkanie wszystkich grup, na którym poproszono o zadawanie pytań i o podzielenie się swoimi myślami na poruszone tematy. Padło wiele pytań i uwag. Ostatnie piętnaście minut spotkania poświęcono grupowej medytacji przeprowadzonej według znanego już schematu. Pewna liczba osób utworzyła trójkąty tego dnia, inni zapisali się na listę chętnych do włączenia się w ten ruch, inni po pewnym czasie sami uformowali trójkąty. Wszyscy biorący udział w Forum przyczynili się do większego zrozumienia, czym jest ta praca, i do wprowadzenia światła i miłości do kontaktów międzyludkich.

Mamy nadzieję, że ta nowa inicjatywa zasili wyobraŸnię uczestników ruchu Trójkątów na całym świecie i spowoduje, że praca ta wejdzie w nowy etap rozszerzającej się wciąż służby dla Boskiego Planu, Ludzkości i Hierarchii Duchowej.  Teksty wystąpień oraz nagrania na kasetach magnetofonowych z tego spotkania są dostępne (w języku angielskim) w Centrali Trójkątów.

Jak utworzyć trójkąt?

Często słyszymy, że niektórym ludziom z łatwością udaje się utworzyć trójkąt, podczas gdy inni mają trudności ze znalezieniem odpowiednich współpracowników. Niektóre z osób, którym nie udaje się utworzyć trójkąta, piszą do nas prosząc o radę, a czasem proszą też, by im w tym pomóc. Naszą zasadą jest zachęcać ludzi, by sami tworzyli swoje trójkąty, dzięki czemu ruch ten rozwija się w sposób naturalny. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że niektórym osobom, mimo starań, nie udaje się znaleŸć odpowiednich współpracowników. W takich przypadkach pomagamy nawiązać kontakt z osobami o podobnym sposobie myślenia, którzy również do nas napisali w tej sprawie i będziemy nadal pełnić tę funkcję.

Osobom, które chciałyby utworzyć trójkąt, ale nie udaje im się znaleŸć dwóch odpowiednich współpracowników, proponujemy następującą technikę wizualizacji: codziennie wyobraŸcie sobie, że jesteście połączeni w trójkąt z dwoma innymi punktami światła w obrębie globalnej sieci Trójkątów. Następnie, wypowiadając Wielką Inwokację, wyobraŸcie sobie, że światło i miłość płyną do każdego z wierzchołków waszego ‘trójkąta’ oraz poprzez całą sieć. Posługując się tą techniką nie tylko wizualizujecie swój własny ‘trójkąt’, by w ‘magnetyczny’ sposób przyciągnąć do siebie dwie podobnie myślące osoby, ale również dokonujecie wkładu w przesyłanie energii duchowych do ludzkiej świadomości.

Warto pamiętać, że ludzie dobrej woli bardzo często są otwarci na ideę posługiwania się potęgą myśli dla konstruktywnych celów. Są oni również świadomi tego, że światu potrzeba więcej światła i miłości. A ponieważ obie te idee stanowią sedno naszej pracy, zaznajomienie takich osoby z ideą Trójkątów nie powinno  być zbyt trudne. Jeśli nadal jednak macie trudności, prosimy piszcie do Centrali.

Trójkąty mają wymiar uniwersalny. Od wielu lat rejestrujemy trójkąty utworzone przez ludzi z ponad stu krajów. Wiele tysięcy ludzi na całej Ziemi łączy się codziennie z globalną siecią Trójkątów, by napełniać ludzką świadomość miłością i światłem. Tworząc kolejny trójkąt wzmacniamy w postępie geometrycznym spływ tych obfitych duchowych energii na poziomy fizyczne.

Dla osób mających dostęp do internetu i szukających dwóch innych osób, z którymi mogłyby utworzyć trójkąt, mamy następującą informację: planujemy nowy eksperymentalny projekt na stronach poświęconych Trójkątom w witrynie Lucis Trust (www.triangles.org). Ma on pomóc ludziom tworzyć trójkąty za pośrednictwem internetu. Będziemy informować was o dalszych postępach tego projektu.

DZIELENIE SIĘ MYŚLAMI W GRUPIE

Przychodzą do nas listy od pracowników Trójkątów, które zawierają inspirujące opisy ich doświadczeń w tej pracy. Takie wypowiedzi wzbogacają nasz grupowy wysiłek wnosząc większe zrozumienie, entuzjazm i ducha altruizmu. Chcemy podzielić się opisem, jaki otrzymaliśmy od współpracownika z Kolumbii (Południowa Ameryka):

Od pierwszej chwili, gdy w 1989 roku dostałem tekst Wielkiej Inwokacji i usłyszałem o Sieci Trójkątów, moją reakcją było poczucie całkowitej empatii, akceptacji i docenienie ich wartości i wagi w obecnych czasach wielkiego kryzysu na Ziemi. Dlaczego tak zareagowałem? Nie wiem, wiem tylko, że wszystko, co się zdarza, zależy od naszej wewnętrznej natury i przekonania.

Od tamtego czasu pracuję z Trójkątami z wiarą, radością, miłością i wytrwałością. Wydaje mi się, że przez te wszystkie lata nie tylko jestem w to zaangażowany, ale moje zrozumienie trzech boskich aspektów, jakie inwokujemy, a które nazywamy światłem, miłością i wolą, jak również zrozumienie wartości pracy, jaką wykonujemy we wspólnej świadomości grupowej, urosły w moim umyśle i sercu z jasnością i siłą, doprowadzając do rozszerzenia mojej świadomości i wzmocnienia tego pierwszego impulsu.

W moim rozumieniu Sieć Trójkątów jest siecią Światła i Dobrej Woli, za pomocą której rozsyłamy te energie po całej naszej planecie. Energie te są inwokowane przez pracowników Trójkątów w ich codziennej pracy oraz ewokowane (zsyłane z góry) proporcjonalnie do tego, jak duże jest skupienie i ilość energii w czasie wykonywania tej służby. Ponadto każdy trójkąt jest połączony z całą Siecią, która zwiększa jego moc ewokowania.

Duchowe przebudzenie, jakie odbywa się teraz na Ziemi, budzi moją ogromną nadzieję i wielką radością napełnia mnie to, że mogę w tym uczestniczyć. Obserwuję z ogromną wdzięcznością i wiarą, jak w moim otoczeniu, do niedawna całkowicie konserwatywnym, sztywnym i ortodoksyjnym, zamkniętym na wszystko, co mogłoby zmienić jego strukturę i ideologię, twarde mury dotychczasowych poglądów zaczynają się kruszyć, ustępując miejsca konstruktywnym energiom ludzkości, która zaczyna przybliżać się do boskiego ideału, światła i dobrej woli – wspomaganych rodzącymi się właściwymi stosunkami międzyludzkimi, zwłaszcza w środowisku związanym z oświatą.

IDEE, IDEAŁY, IDEALIZM

Wszystko, co widzimy wokół nas, jest przejawianiem się na zewnętrznych poziomach wewnętrznych, inspirujących idei. Punkciki niebiańskiego światła świecące na niebie są odbiciem dynamicznych myślokształtów utrzymywanych w umysłach wielkich kosmicznych Myślicieli. Podobnie, Ziemia i rozwój całego życia na niej, są inspirowane procesami myślowymi naszego planetarnego Logosu. W naszych własnych sferach świadomości również my tkamy wzorce myśli lub idei, które znajdują wyraz na poziomach zewnętrznych, jeśli myśl jest dostatecznie silna.

Wszelka myśl, czy to inspirowana duchowo czy zorientowana na osobowość, rejestrowana jest przez umysł. Zdumiewające jest to, że ludzki umysł opisywany był zarówno jako „zabójca rzeczywistości”,  jak i jako „reflektor duszy”. Umysł posiada obie te zdolności. Dla sprawnego myśliciela duchowego umysł jest instrumentem skierowanym do wewnątrz, ku wyższym poziomom mentalnym, na których ma kontakt z rzeczywistością. Na tych bardziej subtelnych poziomach umysł dociera do archetypowego wzorca, do boskiej idei, która kiedyś zostanie zrealizowana na niższych planach w całym swym pięknie i dobroci. Można to określić jako wolę-do-dobra, która jest wyróżniającą się nutą naszego zanurzonego w formę planetarnego ¯ycia, w „Którym żyjemy, poruszamy się i mamy swoje istnienie”. Trójkąty pomagają przyspieszyć dokonanie się ponownego połączenia wewnętrznych i zewnętrznych światów działając na ich styku, dzięki czemu może wyłonić się archetypowy duchowy wzorzec. W miarę jak te wyższe idee przenikają do ludzkiej świadomości, oblekane są gęstszą substancją i interpretowane w sposób odpowiedni dla dobra większości.

Idealiści i wizjonerzy mają dostęp do tych czystych, krystalizujących się idei; dzięki pracy z nimi i formowaniu ich praktycznego wyrażania się w trzech światach, wchodzą one głębiej w świadomość rasy ludzkiej, by stać się pożądanymi ideałami, które wzbogacają ludzkie życie. Mogą one przejawić się jako postępowe prawodawstwo lub wdrożenie w praktykę wizjonerskich inicjatyw czy wynalazki w medycynie, by nazwać tylko kilka z wielu rozmaitych sposobów, na jakie subtelny wzorzec energetyczny wprowadzany jest w świat zewnętrzny. Lecz rezultat jest zawsze jeden – służenie dobru ogółu. W miarę jak ideały te przyoblekają się w ludzkie myślenie i pragnienia, magnetycznie przyciągają do siebie podobnie myślących ludzi. Ich uwaga zasila i wspiera początkowy impuls, wytwarzając poczucie idealizmu i pobudzając proces myślenia.

Obecnie w świecie jest wielu postępowych myślicieli, którzy zaczynają się dostrajać do wewnętrznego archetypowego wzorca. Poprzez swe światłe myślenie i altruistyczne nastawienie umysłu budują podwaliny nowego porządku duchowego. Plan duchowy, motywowany miłością i przenoszony na skrzydłach boskiej myśli, powoli lecz pewnie przełamuje bariery ludzkiej świadomości.

* * *

Zmieniony ( 13.01.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »