Najbliższa grupowa medytacja Pełni Księżyca będzie miała miejsce TEGO DNIA , w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, Warszawa ul. Ratuszowa 11 sala 35 - na którą zapraszamy stałych i nowych uczestników oraz wszystkich zainteresowanych,

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić do organizatorki (tel. 697 200 028).

W całej naturze istnieje zjawisko przypływów i odpływów energii - w falowaniu oceanu mamy obraz tego wiecznego prawa. Wzrastanie tarczy Księżyca aż do pełnej jasności i następujące po nim zmniejszanie się jego oświetlonej przez Słońce tarczy symbolizuje to prawo, Prawo Cykli.

Istnieją też cykliczne przypływy i odpływy energii duchowych, z którymi możemy świadomie współpracować. W czasie pełni osiąga ona swój szczyt i jest to czas, w którym przekazywanie energii poprzez grupową medytację jest wyjątkowo skuteczne.

 

Obecnie setki grup na całym świecie spotykają się w czasie pełni by odebrane energie duchowe rozesłać na cały świat. Księżyc sam w sobie nie wywiera wpływu na tę pracę, lecz jego tarcza jest znakiem wyrównanego i niezakłóconego "szeregu" pomiędzy naszą planetą, Słońcem (źródłem energii dla życia na Ziemi mającego świadomość fizyczną i życie duchowe.

A my jesteśmy w stanie przybliżyć się do Stwórcy, centrum życia i inteligencji.

 

Skrót z broszury "Medytacja w czasie pełni Księżyca", przekład z ang. M.G.